Nieuws

ZORGOPTIMALISATIE

INSZO werkt aan zorgoptimalisatie samen met zorggroepen, zorgverleners en softwareleveranciers, maar ook met zorgverzekeraars. Daarover ging Marinka Bakker, accountmanager INSZO, in gesprek met Erik Kramer, senior zorginkoper eerste lijn bij Zorg en Zekerheid

Optimaliseren is het verbeteren van iets tot zijn beste toestand. Je brengt een object, proces of handeling tot het beste wat het kan zijn.

Wat betekent zorgoptimalisatie voor jou? 
Ik denk daarbij meteen aan de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste persoon, tegen de juiste kosten. We komen uit een situatie waar richtlijnen centraal staan. Dat heeft absoluut veel gebracht voor de zorg, maar ik denk dat we nu toe zijn aan de volgende stap: dat we naast de richtlijnen beter kijken naar de patiënt, om te bepalen wat voor déze persoon, in déze fase, op dít moment de beste zorg is.

Waarom is dat nodig?
Elk jaar geven we vijf miljard euro meer uit aan gezondheidszorg dan in het jaar daarvoor. De prognose is dat zorg in 2040 in Nederland 140 miljard zal kosten. De zorg zal dan andere beleidsterreinen verdringen, terwijl er in het systeem nog veel verspilling zit. Als het ons lukt dat eruit te halen en de koststijging te beheersen, met behoud van kwaliteit, dan zijn we spekkopers als zorgverzekeraars, maar vooral als patiënt en  samenleving. Dus het is geen vraag ‘of’ maar meer een vraag ‘hoe’. Optimalisatie móét.

In de regio Zuid-Holland Noord richt het project Gezonde Zorg, Gezonde Regio(GZGR) zich op zorgoptimalisatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan het initiatief ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Kun je vertellen wat zorgoptimalisatie voor Zorg en Zekerheid betekent en hoe jullie daar verder invulling aan geven?
Het interessante van de samenwerking binnen GZGR is dat we op basis van vastgelegde informatie tot slimme algoritmes kunnen komenMet dit project kunnen we bijvoorbeeld het verwijzen door huisartsen optimaliseren. Een huisarts heeft steeds minder tijd, dus verwijst vaak op basis van onderbuikgevoel en ervaring door naar een andere zorgverlener. Ookwillen we patiënten meer informeren over de verschillende mogelijkheden bij verschillende zorgverleners. Dat levert voor alle partijen winst op. Voor ons geeft het bekendheid als regionale verzekeraar die de goede dingen doet.

Welke meerwaarde zag je aan het begin van het project GZGR en welke zie je nu in het kader van zorgoptimalisatie?
De voorbereiding van GZGR heeft lang geduurd, onder andere doordat de infrastructuur voorheen alleen gebruikt werd voor wetenschappelijk onderzoek. De stap naar , zorgoptimalisatie heeft veel tijd gekost, want we moesten bijvoorbeeld onderzoeken welke informatie relevant is voor huisartsen en hoe ze dit willen zien. In deze beginfase hebben we echter bewezen dat zorgoptimalisatie op basis van big data werkt en dat het dokters helpt bij het maken van keuzes.

Een interessante pilot ging over ‘deprescribing’: Het stoppen van medicatie die niet meer nodig is. Dit is één van de twee pilots die we dit jaar verder gaan uitwerken, door middel van een nieuwe werkwijze voor medicatiebeoordelingen. Het mooie daarvan is dat de huisarts op basis van data kan beoordelen welke behandeling het meest zin heeft.

Welke projecten zijn er in de regio nog meer actueel?
Er vindt een transitie plaats van de derde en de tweede lijn naar de eerste lijn. Ook schuift er zorg naar het sociaal domein. Nu zijn er nog een hoop losstaande initiatieven, de grote uitdaging is om dat tot één geheel te smeden. De projectgroep GZGR heeft nu ook gekeken naar substitutie bij hartfalen en atriumfibrilleren. Daarbij is het belangrijk dat de tweede lijn ook bereid is om data aan te leveren.

De samenwerking van GZGR met zorggroepen, softwareleveranciers en INSZO biedt veel mogelijkheden voor de zorgverlener.

Hoe belangrijk zijn uitkomsten voor het optimaliseren van zorg?
In de afgelopen jaren hebben we al veel bereikt, zoals kostenreductie en verschuivingen naar de eerste lijn, maar we willen ook op kwaliteit sturen. De Tweede Kamer riep de minister op om uiterlijk in 2020 tot een model van uitkomstbekostiging te komen. Daarbij is de grootste vraag: wat is een uitkomst en hoe meet je die? Binnen GZGR hebben we al gezien dat uitkomsten gaan over veiligheid, daarna kwaliteit en tot slot betaalbaarheid.

In Zuid-Holland Noord wonen 650.000 mensen, waarvan ongeveer de helft bij Zorg en Zekerheidis verzekerd.

Is de zorgoptimalisatie die jullie nastreven beschikbaar voor alle inwoners van de regio of alleen voor verzekerden van Zorg en Zekerheid?
Het is de bedoeling dat dit voor iedereen beschikbaar wordt, uiteindelijk zelfs in het hele land. Daarom hebben we ervoor gekozen om de financiering via de GES (Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden) te laten lopen. Zo betalen alle verzekeraars naar rato mee en hebben ze er ook allemaal baat bij. De enorme stijging van de zorgkosten is een maatschappelijk probleem. Wij willen eraan bijdragen om dit binnen de perken te houden. Om dit te bereiken is het verwerken, herstructureren en teruggeven van multidisciplinaire data essentieel. Dat is de reden dat we bij INSZO zijn uitgekomen.