Producten

WoonzorgwijzerPlus

Het regiobeeld Woonzorgwijzerplus is bedoeld om informatie beschikbaar te maken voor het ontwikkelen van een of twee scenario’s om de huisartszorg in Waalwijk anders, beter of slimmer te organiseren, waardoor vraag en aanbod weer in balans komen. Op dit moment dreigt een disbalans, mogelijk mede veroorzaakt door een continue stroom van zo’n 6.000 tijdelijke arbeidsmigranten, werkzaam in Transport & Logistiek in Waalwijk. Naast het benodigd aantal praktijken, huisartsen en ondersteunend personeel moet ook gekeken worden of binnen of binnen de huidige praktijken capaciteit kan worden vrijgemaakt door nieuwe manieren van organiseren, procesinrichting en het sturen van patiëntstromen. Dat laatste is nodig om te zorgen dat datgene wat niet in de huisartspraktijk hoeft te gebeuren snel bij het juiste loket komt en wat wel daar thuishoort efficiënt wordt opgepakt.

Wat houdt het in?

Voor de regio Waalwijk wordt een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de verwachte zorgvraag voor een periode van 10 jaar (2020 – 2030) op postcodeniveau. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de WoonZorgWijzer en de demografische gegevens van de gemeente Waalwijk. Deze inzichten worden gekoppeld aan een analyse van het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Inzichten in de huidige zorgvraag en de verwachte zorgvraag op basis van extrapolatie naar 2030 worden gebruikt voor de ontwikkeling van scenario’s die antwoord geven op de vraag hoe de capaciteit aan huisartsenzorg het beste kan worden afgestemd op de ontwikkeling van de zorgvraag. 

Voor wie?

Voor huisartsen en gemeente.

Voordelen:

  • Inzicht in de huidige verhouding tussen zorgvraag en zorgaanbod
  • Inzicht in de verwachte zorgvraag in de komende 10 jaar
  • Gereedschap in handen om proactief het zorgaanbod in te richten 
  • Samenwerking tussen huisartspraktijken en gemeente

Meer informatie?

Voor vragen, mogelijkheden en advies, staan wij u graag te woord.