header02

INSZO, het Instituut voor Zorg Optimalisatie wil de betrouwbare partij zijn voor zorgverleners.

INSZO kan en wil antwoord geven op de vragen die zij hebben en kunnen hen ondersteunen met data management en data analyse. Hiermee helpen wij de zorgverlener de patiëntenzorg te optimaliseren.

Historie

Het instituut voor Zorg Optimalisatie (INSZO) is vanaf 1 februari 2019 de nieuwe naam voor Meetpunt Kwaliteit. Meetpunt Kwaliteit is ontstaan in 1997 als initiatief van de toenmalige districts huisartsen vereniging (DHV) Zuidoost Brabant en het Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE, nu Diagnostiek voor U).

Het initiatief om Meetpunt Kwaliteit op te richten kwam voort uit de behoefte aan sturingsinformatie van de DHV voor haar kwaliteitswerkplannen. Er was behoefte aan input: waar zitten de knelpunten bij het opvolgen van richtlijnen of in de samenwerking met medisch specialisten? Met deze input kon de DHV samen met apothekers, medisch specialisten en andere zorgverleners gericht interventies inzetten.

Meetpunt Kwaliteit onderzocht vervolgens of de interventies die waren uitgevoerd succesvol waren.) De interventies werden altijd ondersteund met feedbackcijfers voor farmacotherapieoverleg (FTO) en diagnostisch toets overleg (DTO). Om sturingsinformatie en feedbackcijfers te kunnen leveren waren data nodig van laboratoria, apothekers en huisartsen.

In verband met de complexiteit van de data verzameling is Meetpunt Kwaliteit in 2000 op zoek gegaan naar een partner die zou dienen als  Trusted Third Party (TTP).Zo kwam Meetpunt Kwaliteit in contact met het PHARMO Instituut dat de verzameling van de data voor haar rekening nam. In 2012 is STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek) opgericht en is de gehele dataverzameling ondergebracht bij STIZON. Vanaf die tijd lopen alle datastromen via STIZON die toe ziet op goed en veilig gebruik van de data.

Sinds 2015 is Meetpunt Kwaliteit, samen met STIZON en PHARMO, onderdeel van de PD Groep. Vanaf die datum zijn alle activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van zorgverleners binnen de PD Groep ondergebracht bij Meetpunt Kwaliteit. De gehele rapportagelijn is vernieuwd, DTO ondersteuning is verder ontwikkeld en er worden doorlopend producten ontwikkeld voor zorg optimalisatie/-personalisatie.

Deze vernieuwingen en verbreding van het serviceaanbod heeft er toe geleidt dat Meetpunt Kwaliteit met ingang van 1 februari 2019 is gegaan onder de naam INSZO, Instituut voor Zorg Optimalisatie.

Instituut voor Zorgoptimalisatie

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: inszo@inszo.nl

Algemene voorwaarden