Nieuws

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG PHARMO

Hierbij presenteren wij u het wetenschappelijk jaarverslag van het PHARMO Instituut. Met dit wetenschappelijk jaarverslag informeren wij u over het onderzoek van ons Instituut.

Het PHARMO Instituut bestaat dit jaar 20 jaar en ons werk heeft geleid tot meer dan 500 publicaties. Het onderzoek van PHARMO is er op gericht om uitkomsten van zorg aan te tonen die kunnen leiden tot optimalisatie van de behandeling van patiënten. Mede dankzij de geanonimiseerde data van alle zorgverleners zijn wij in staat om zorgprocessen over langere periodes te volgen.

De resultaten van het onderzoek willen wij terugbrengen naar onze deelnemende zorgverleners en dus naar de praktijk. Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving rondom privacy van persoonsgegevens is het oorspronkelijke PHARMO Instituut sinds juli 2012 opgesplitst in de Stichting voor Zorg en Onderzoek (STIZON), voor de verzameling van de data, en het PHARMO Instituut voor het wetenschappelijk onderzoek. Vanaf juli 2015 is Instituut voor Zorgoptimalisatie (INSZO) (voorheen Meetpunt Kwaliteit) een onderdeel van onze organisatie en verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening van de deelnemers aan de verschillende registraties van STIZON. In feite brengen we via INSZO de kennis en bevindingen vanuit het wetenschappelijk onderzoek van PHARMO Instituut terug naar de praktijk. Wij doen dit niet door zorgverleners wetenschappelijke publicaties voor te leggen maar door gerichte informatie over de behandeling van zijn of haar patiënten te verstrekken. In het PHARMO jaarverslag kunt u meer lezen over onze onderzoeksgroep, wordt een aantal onderzoeken uitgelicht, leest u meer over de achtergrond van onze organisatie en hoe wij omgaan met de gegevens.

Wij willen onze deelnemende huisartsen, apothekers, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, zorggroepen, ketens en ziekenhuizen langs deze weg bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. Zonder de medewerking van alle aangesloten zorgverleners was ons onderzoek niet mogelijk geweest. Daarnaast willen wij alle onderzoekers en andere stakeholders bedanken voor hun bijdrage bij ons onderzoek.

Namens alle medewerkers wensen wij u veel leesplezier.

Dr. R.M.C. Herings

Drs. E.J. de Graag

INT-Wetensch_Jaarverslag_2018