Nieuws

Wetenschappelijk jaarverslag PHARMO over uitzonderlijk Coronajaar beschikbaar

Voor iedereen was 2020 een uitzonderlijk jaar, waarin de COVID-19 pandemie ons letterlijk van de straat heeft gehouden. Voor PHARMO was deze situatie extra bijzonder. Het is immers ons werk om de veiligheid van geneesmiddelen, en dus ook van vaccins te bestuderen. Om bijwerkingen van vaccins van toeval te onderscheiden is grootschalig farmaco-epidemiologisch onderzoek nodig en noodzakelijk.

Het verzamelen van data om onderzoek te kunnen doen naar de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen, waaronder vaccins, is een hele tour-de-force. De complexiteit van regels, belangen en uitwassen van de marktwerking maakt het moeilijk om toegang te krijgen tot hoogkwalitatieve gegevens en kennis die nodig is om zin en onzin van elkaar te kunnen onderscheiden.

In Nederland en Europa zoeken onderzoekers elkaar op. In Nederland heeft PHARMO haar datanetwerk beschikbaar gesteld aan universiteiten en academische ziekenhuizen in het project DAPHNE. Samen met RTI Health Solutions in Barcelona hebben we in november 2020 het SIGMA consortium opgericht waarin 11 kennisinstellingen in 7 landen hun krachten bundelen om farmaco-epidemiologisch onderzoek in de Europese unie verder te professionaliseren. Mooie mijlpalen, waar we met trots op terugkijken.

In ons Wetenschappelijk Jaarverslag 2020 leest u alles over uitgevoerde onderzoeken, statistieken in onderzoeksrapporten en projecten waar we het afgelopen jaar aan hebben bijgedragen. Ook de organisatorische structuur en wetenschappelijke publicaties komen aan bod. Wij nodigen u van harte uit het Wetenschappelijk Jaarverslag 2020 te lezen.