Nieuws

PHARMO Instituut publiceert het Wetenschappelijk Jaarverslag van 2021

2021 was een bewogen jaar, zo is te lezen in het Wetenschappelijk Jaarverslag 2021 van het PHARMO Instituut.

We hopen ook in 2022 de trend voort te zetten om een bijdrage te leveren aan nieuwe inzichten over geneesmiddelen, oud en nieuw, die helpen bij het voorkomen van bijwerken en het optimaliseren van de effectiviteit. Dat alles kan alleen met de medewerking van apothekers, huisartsen, klinisch laboratoria, ziekenhuizen, PALGA, IKNL, en Perined en samenwerkingen met onze partners in academische instellingen.

Download het jaarverslag.