Nieuws

Ron Herings benoemd tot bijzonder hoogleraar Farmaco-epidemiologie en Zorgoptimalisatie

Per 1 december 2019 is Ron Herings, apotheker, epidemioloog en directeur van de PD Groep  (STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek), INSZO (Instituut voor Zorgoptimalisatie) en PHARMO Instituut (wetenschappelijk onderzoeksinstituut naar de werking van medicijnen in de dagelijkse praktijk) benoemd tot bijzonder hoogleraar Farmaco-epidemiologie en Zorgoptimalisatie binnen de Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUMC.

Ron Herings is opgeleid als apotheker en gepromoveerd in farmaco-epidemiologie. Hij is de grondlegger en directeur van het PHARMO Instituut (1999) en de Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek | STIZON (2012). Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen van complexe data-infrastructuren voor het koppelen van gegevens voor grote zorgdatabases (BIG Data) voor het uitvoeren van farmaco-epidemiologische studies. Hij nam met zijn team van onderzoekers deel aan verschillende EU-kaderprogramma’s (o.a. EU-ADR, ARTIMO, SOS, SAFEGUARD, EMIF). Zijn belangrijkste onderzoeksinteresse is gericht op de evaluatie van klinische en economische resultaten van farmacotherapie in dagelijkse zorginstellingen en voorspellingsmodellering op patiëntniveau om farmaco-epidemiologische kennis in de dagelijkse klinische praktijk te brengen. Hij zet zich in voor het professionaliseren en integreren van de disciplines farmaco-epidemiologie, informatietechnologie en uitkomsten van onderzoek om een brug te slaan tussen de academische wereld en zorgverleners.

Prof.dr. Herings is (co)auteur van meer dan 450 wetenschappelijke publicaties, rapporten en boekhoofdstukken en was supervisor bij meer dan 500 onderzoeksprojecten die zijn uitgevoerd voor Nederlandse en EU overheidsinstellingen, de farmaceutische industrie en verschillende universiteiten.

Herings combineert de leerstoel aan het Amsterdam UMC, locatie VUMC met zijn werk als bestuurder van de PD Groep (Utrecht).