Producten

RIVM SABEL indicatoren Juist Gebruik Antibiotica

In samenwerking met het RIVM en Julius Centrum heeft INSZO de benchmark rapportage voor Juist Gebruik van Antibiotica ontwikkeld. Deze rapportage geeft huisartspraktijken inzicht in hun antibiotica voorschrijfgedrag en stelt ze in staat deze met andere praktijken via een FTO te vergelijken. Voor de uitrol van deze rapportage wordt samengewerkt met het RIVM. Deelname is mogelijk voor zowel praktijken die nog geen aansluiting hebben bij STIZON, als praktijken die al wel een aansluiting hebben.

Wat houdt het in?

Het informatiedashboard geeft huisartspraktijk aangesloten bij INSZO inzicht in het antibiotica voorschrijfgedrag. Voorheen leverde INSZO deze rapportage op aanvraag aan losse FTO groepen, maar met de huidige opdracht zullen alle huisartspraktijken de rapportage in hun portaal kunnen inzien. Daarmee biedt het nuttige spiegelinformatie ten behoeve van verbetering.

Voor wie is het bedoeld?

Met de rapportages in het Mijn INSZO portaal biedt INSZO op laagdrempelige wijze gedetailleerde spiegelinformatie aan en direct toegankelijk per huisartspraktijk. Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met het UMC Utrecht, die de operationele indicatoren aanleverde, mede op basis van overleg met de NHG en LHV.

Voordelen

  • Huisartsen krijgen aan de hand van de indicatoruitkomsten een compleet en gedetailleerd beeld van hun voorschrijfgedrag
  • Met de indicatoren kan er gericht gewerkt worden aan verbetering om antibioticaprescriptie
  • De indicatoren geven aan wat er goed gaat en bieden een handvat voor verbeterpunten
  • De rapportages uit Mijn INSZO geven gedetailleerde informatie per praktijk, dat optimaal voorschrijfgedrag stimuleert

Heeft u vragen? Neem dan contact op via inszo@inszo.nl aanmelden.

Meer informatie?

Voor vragen, mogelijkheden en advies, staan wij u graag te woord.