Producten

RESCUED studie

Met de RESCUED studie spoort Amsterdam UMC in samenwerking met INSZO klinische voorspellers van plotse hartstilstand op in de eerstelijn.

Wat houdt het in?

Aan de hand van diverse indicatoren kunnen in de toekomst deze mensen met een verhoogd risico op een plotse hartstilstand eerder worden geïdentificeerd. Hiervoor zijn de huisartsendata onmisbaar, o.a. omdat 40-50% van de patiënten met een acute hartstilstand niet eerder bij een cardioloog is geweest. Voor de RESCUED studie worden gegevens uit huisartsendossiers gebruikt van patiënten die een plotselinge hartstilstand hebben gehad en van vergelijkbare mensen zonder plotselinge hartstilstand (cases en controles)). Voor de studie wordt per case gezocht naar maximaal 5 controle patiënten uit dezelfde huisartspraktijk die geen hartstilstand hebben gehad om gegevens te vergelijken. In deze studie wordt gebruikgemaakt van innovatieve technieken, zoals datamining. Datamining is een artificiële intelligentie computertechniek die bij uitstek kan leiden tot nieuwe aanwijzingen. De analyses vinden geaggregeerd plaats, dat betekent dat de individuele informatie (zoals bijvoorbeeld de vrije tekst) niet per individu kan worden nagekeken.

Voor wie?

Dit is een studie van het Amsterdam UMC in samenwerking met INSZO onder huisartsen, zodat we patiënten met een groter risico op plotselinge hartstilstand kunnen identificeren.

Voordelen

  • Inzicht in risicofactoren voor plotse hartstilstand
  • Eventuele monitoring van hoogrisicopatiënten

Meer informatie?

Kijk op www.arrest-rescued.nl 

Meer informatie?

Voor vragen, mogelijkheden en advies, staan wij u graag te woord.