Nieuws

REAL WORLD EVIDENCE ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK

Data van en voor patiënten

Onderzoekers houden een pleidooi om point of care (POC) testen in de apotheek uit te voeren om  patiënten met een  bipolaire stoornis te  helpen hun ziekte beter onder controle te houden.

Patienten met een bipolaire stoornis worden doorgaans behandeld met lithium. De therapeutische breedte van de behandeling is nauw, d.w.z. de dosering moet afgestemd worden op de bloedspiegel  voor maximale effectiviteit en zo weinig mogelijk bijwerkingen. Volgens de richtlijnen moet de bloedspiegel van diverse bloedwaarden regelmatig gecontroleerd worden om de dosering van het geneesmiddel zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de patiënt. Een ingewikkeld proces waarbij veel zorgverleners en instanties zijn betrokken. Uit onderzoek, uitgevoerd door  een multidisciplinair team van onderzoekers  met gegevens uit de dagelijkse praktijk van duizenden  patiënten in de periode 2010-2015, blijken patiënten inderdaad veelal de weg kwijt te zijn. De richtlijnen blijken door deze kwetsbare patiënten niet altijd goed op te volgen. Bij bijna 35% van de patiënten gaat het meten en afstemmen van de dosering mis. Bij meer dan 80% van de patiënten blijken ook andere bloedwaarden niet of niet op het goede  moment gemeten. De onderzoekers concluderen dat het niet bekend is waarom de metingen niet bekend zijn. Tegelijkertijd stellen ze vast dat het controleren van bloedspiegels om medicatie goed af te kunnen stemmen in het algemeen een probleem is. Volgens hen valt het te overwegen om deze testen uit te voeren in de apotheek. Dat spaart de patiënt niet alleen een hoop ellende, maar zorgverleners en samenleving tijd en geld.

Nederlof M, Egberts TCG, van Londen L, de Rotte M, Souverein PC, Herings RCM, et al. Compliance with the guidelines for laboratory monitoring of patients treated with lithium: a retrospective follow-up study among ambulatory patients in the Netherlands. Bipolar Disord. 2019;21:419-27. 

Zorgverleners die gegevens leveren aan STIZON kunnen een pdf van het artikel opvragen bij ons secretariaat.