Producten

Rapportages

Rapportage Landelijke Benchmark Ketenzorg

De rapportage Landelijke benchmark Ketenzorg is een berekening van de scores op de indicatoren voor de landelijke benchmark voor ketenzorg zoals vastgesteld door InEen.

Wat houdt het in?

Spiegelinformatie is een bouwsteen voor kwaliteitsbeleid op maat. Voor de landelijke benchmark ketenzorg is een beperkte set aan medisch-inhoudelijke indicatoren opgenomen die zorgvuldig zijn geselecteerd in werksessies met inbreng van NHG, de betreffende expertgroepen van kaderhuisartsen, patiëntvertegenwoordiging en zorgverzekeraars via ZN. Het gaat om indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van ketenzorg zoals geleverd door een zorggroep en met elkaar van heel Nederland.
De reguliere indicatoren zijn vastgesteld voor de zorgprogramma’s

 • Diabetes Mellitus type 2
 • COPD
 • HVZ
 • VVR
 • Astma

INSZO levert van deze onderwerpen een zorggroeprapportage met geaggregeerde gegevens. Tevens is er een rapportage beschikbaar voor de praktijk. Deze kan optioneel worden geleverd met een patientenlijst. Indien gewenst kan INSZO de door de zorggroep zelf gedefinieerde indicatoren voor dezelfde ziektebeelden integreren in de InEen rapportage.

Voor wie?

Zorggroepen

Voordelen:

 • Spiegelinformatie
 • Uitbreiding mogelijk met Innovatieset
 • Landelijk vastgestelde indicatoren

 

HA- Innovatieset InEen Landelijke benchmark Ketenzorg

De rapportage Landelijke benchmark Ketenzorg is een berekening van de scores op de indicatoren zoals vastgesteld door InEen. Naast de basisset levert INSZO sinds vorig jaar een facultatieve keuzelijst van indicatoren (de ‘innovatieset’). Het doel van deze ‘innovatieset’ is tweeledig. Ten eerste kunnen de indicatoren uit deze innovatieset worden gebruikt ter ondersteuning van het interne kwaliteitsbeleid van de zorggroep. Via de innovatieset kan met aanvullende indicatoren (in principe) uit de NHG-indicatorenset specifieke aandacht aan een bepaald thema worden gegeven, zodat ketenzorgorganisaties zichzelf kunnen vergelijken met andere ketenzorgorganisaties. Ook de indicatoren uit de innovatieset worden zoveel mogelijk voorzien van duidelijke specificaties aan de hand waarvan onder meer de systeemleveranciers de toepassing ervan kunnen ondersteunen. Ten tweede fungeert de innovatieset als een ‘kraamkamer’, waarmee ervaring wordt opgedaan met indicatoren met het oog op toekomstige doorontwikkeling en vernieuwing van de landelijke benchmark. De indicatoren uit de innovatieset zijn nadrukkelijk niet verplicht en uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door ketenzorgorganisaties. In de innovatieset zijn indicatoren opgenomen op het gebied van:

 • COPD
 • Diabetes Mellitus type 2
 • HVZ
 • VVR
 • GGZ
 • Kwetsbare ouderen
 • Hartfalen
 • Atriumfibrilleren
 • Chronische nierschade

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Meer informatie?

Voor vragen, mogelijkheden en advies, staan wij u graag te woord.