Optimalisatie Medicatie
en Diabetes type 2 zorg
in de praktijk (OMED2)

Medicatiegebruik op maat voor diabetes type 2 in uw praktijk

In de afgelopen paar jaar is de richtlijn voor de behandeling van mensen met medicatie voor diabetes type 2 aangepast. Hoe past u die richtlijnen toe in uw praktijk en hoe evalueert u de werking ervan? Daar doet Amsterdam UMC en LUMC in samenwerking met INSZO een onderzoek naar. Doe mee aan de studie naar medicatiegebruik op maat voor diabetes type 2 in uw praktijk!

Recent is de richtlijn voor de behandeling van mensen met medicatie voor diabetes type 2 flink aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • minder scherpe glucose-instelling bij oudere patiënten met diabetes type 2,
  • de introductie van nieuwe medicatie bij sterk verhoogd cardiovasculair risico.

Maar hoe implementeert én evalueert u de toepassing van deze richtlijnen in de praktijk? In het OMED2-project introduceren wij twee verbeterprogramma’s: één voor mensen met type 2 diabetes van onder de 70 jaar één voor mensen vanaf 70 jaar.

De studie start tussen september 2022 en april 2023.

Proces OMED2

Hoe gaat de OMED2 studie te werk?

In dit project zijn er twee implementatieprogramma’s. Uw huisartsenpraktijk wordt in één van de twee implementatieprogramma’s geloot. De andere praktijk functioneert als controlepraktijk. Zo weten we straks meer over hoe de optimale behandeling er bij de twee patiëntengroepen uit ziet. Per huisartspraktijk komen gemiddeld zes patiënten in aanmerking voor één van beide programma’s. Uiteraard ondersteunen wij u en uw POH bij deelname aan deze studie, zodat de reguliere zorg gewoon kan doorgaan.

De studie start tussen september 2022 en 2022 en april 2023.

Doet u mee?

Doet u mee aan het onderzoek naar Optimalisatie Optimalisatie Medicatie en Diabetes type 2 zorg in de praktijk?