Nieuws

Computer helpt huisarts bij het vinden van verborgen patiënten met Hepatitis C in hun eigen bestanden

Na een eerste proef in Eindhoven is in Rotterdam, Amsterdam en Oosterhout een onderzoek gestart waarbij patiënten met een verhoogd risico op hepatitis C met een predicitie-algoritme worden gevonden in het patiëntenbestand van de huisarts. “Dankzij een kuur kunnen we ernstige complicaties en sterven door toedoen van het virus voorkomen. Vroege opsporing van patiënten is dus van groot belang”, aldus Sylvia Brakenhoff, arts-onderzoeker bij het Erasmus MC. 

Identificeren van chronisch geïnfecteerden

Jaarlijks overlijden in Nederland nog 300-350 patiënten als gevolg van complicaties van een chronische hepatitis C-infectie, zoals levercirrose of een hepatocellulair carcinoom. “Mensen krijgen vaak pas klachten in een vergevorderd stadium; de gezondheidszorg kan dan weinig meer doen”, zegt Sylvia Brakenhoff, zij is als arts-onderzoeker vanuit het Erasmus MC nauw betrokken bij dit onderzoek. Door het beschikbaar komen van direct werkende antivirale middelen, is er een effectieve behandeling waarmee het virus in >90% van de gevallen kan worden geëlimineerd. “Het gaat dan om een korte kuur van 8 tot 12 weken. Naar verwachting is een groot deel van de chronisch geïnfecteerden nog niet geïdentificeerd.”

Project Opsporen van hepatitis C

Het doel van het project ‘Opsporen van Hepatitis C’ is om patiënten met een verhoogd risico op hepatitis C via het patiëntenbestand van de huisarts in kaart te brengen middels een algoritme van het PHARMO Instituut, waardoor we deze patiënten tijdig kunnen doorverwijzen voor verdere diagnostiek en behandeling. “Het algoritme heeft momenteel een positief voorspellende waarde van 25%. Dit houdt in dat 25% van de patiënten die naar voren kwam volgens het algoritme als een patiënt met een verhoogd risico op hepatitis C, ook daadwerkelijk hepatitis C had. De overige 75% had de ziekte niet.”

Onderzoek in de huisartsenpraktijk

Het door het PHARMO Instituut ontwikkelde algoritme maakt een ranking van patiënten die het grootste risico hebben op hepatitis C. Op basis van de prevalentie van 0.2% worden de hoogste risicopatiënten binnen een huisartspraktijk geselecteerd. Deze geselecteerde patiënten zullen via een brief worden uitgenodigd om op het spreekuur te komen voor consult en het afnemen van een sneltest met een vingerprik. Patiënten met een positieve sneltest worden verwezen naar een specialist voor verdere diagnostiek en behandeling. De resultaten per patiënt op de patiëntenlijst worden teruggekoppeld via het Mijn INSZO portaal door de huisarts, zodat het algoritme gevalideerd en geoptimaliseerd kan worden.

Erasmus MC

Het Erasmus MC is een waardevolle partner in het onderzoek. “Wij zijn gevraagd mee te denken en te helpen de vertaalslag te maken van wetenschapsinstituut naar de huisarts. Zo kan de huisarts overleggen met een MDL-arts of internist en kunnen wij medisch-inhoudelijke vragen beantwoorden”, zegt Sylvia. Zij heeft – ondanks dat het een uitdaging blijft huisartspraktijken te vinden die willen deelnemen aan het onderzoek – vertrouwen in de ontwikkeling van een algoritme. “Ik denk dat we altijd moeten pogen om patiënten van wie we weten dat zij een risico lopen, te identificeren en zo nodig behandelen. Bovendien maken we de stap naar zorg laagdrempeliger door patiënten bij de huisarts uit te nodigen. Om het algoritme extern te valideren is een onderzoek in de huisartsenpraktijk nodig. Meer animo is hiervoor zeker welkom.”

Interesse?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.