Producten

OMED2

Wat houdt het onderzoek in?

In het Ouderen Met Medicatie en Diabetes type 2 (OMED2) onderzoek introduceren wij twee onderzoeksprogramma’s: één voor patiënten met diabetes mellitus type 2 onder de 70 jaar en één vanaf 70 jaar.

Waarom?

Recent is de richtlijn voor de behandeling van patiënten met medicatie voor diabetes type 2 flink aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • minder scherpe glucose-instelling bij oudere patiënten met diabetes type 2;
  • de introductie van een nieuw type medicament bij een sterk verhoogd cardiovasculair risico.

Design

In dit project zijn er twee implementatieprogramma’s. Uw huisartsenpraktijk wordt in één van de twee implementatieprogramma’s geloot. Voor het andere programma fungeert u als controlepraktijk. Zo weten we straks meer over hoe de optimale behandeling er bij de twee patiëntengroepen uitziet. Per huisartsenpraktijk komen gemiddeld zes patiënten in aanmerking voor één van beide programma’s

Meerwaarde

  • U krijgt extra hulp bij de implementatie van de nieuwe richtlijn rondom diabeteszorg;
  • U krijgt extra digitale nascholing en intervisiebijeenkomsten over de nieuwe richtlijn;
  • Er staat altijd een expertteam voor u klaar om u op weg te helpen;
  • Na twee jaar heeft u één van de twee aanpassingen van de richtlijn geïmplementeerd. Indien gewenst krijgt u vervolgens ook hulp bij het implementeren van de andere richtlijn.

Wanneer start de studie?

De studie start tussen september 2022 en april 2023.

Wat is de tijdsinvestering voor u?

  • Eén coördinerend huisarts en POH’er per praktijk volgen een internetcursus (huisarts: eenmaal 1,5 uur, POH tweemaal 1,5 uur) over het programma en het onderzoek. De POH’er wordt verder begeleid tijdens drie intervisiemomenten (digitaal). Zowel de huisarts als de POH’er krijgen een vergoeding voor deze tijd.
  • De praktijk krijgt minimaal twee praktijkbezoeken van een onderzoeksassistent of hiervoor opgeleide geneeskundestudent om te helpen met het opstarten van het programma en u te helpen met het uitsturen van informed consent verzoeken.
  • Het aantal niet tot de reguliere zorg behorende onderzoekhandelingen is tot het minimum beperkt: u wordt gevraagd uw handelingen in het kader van het verbeterprogramma op een vaste manier in het HIS te registreren. Tijdens de implementatie monitoren wij het verbeterprogramma met extracties uit uw elektronisch patiënten dossier.
  • Aan het eind van het onderzoek wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen betreffende patiënten die hiervoor informed consent hebben gegeven. Een aantal van de huisartsen en POH’ers wordt benaderd voor een kort interview. De extra tijd die met de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten gemoeid is, wordt door de onderzoeksgroep aan de praktijk vergoed.

Meer informatie?

Voor vragen, mogelijkheden en advies, staan wij u graag te woord.