Nieuws

Nieuw dashboard toont online contactmomenten zorgverlener en patiënten

In samenwerking ZORROO heeft INSZO een nieuw dashboard ontwikkeld dat aantoont hoeveel contactmomenten tussen zorgverleners en patiënten online plaatsvinden.

Waarom is die informatie zo waardevol?

In het IZA is een belangrijke doelstelling geformuleerd: ‘Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens.’ Via het dashboard wordt zichtbaar hoe vaak patiënten MijnGezondheid.net en MedGemak.nl raadplegen. Zorgverleners ziet het aantal logins, ingeplande afspraken, herhaalaanvragen en laboratoriumuitslagen. Ook kunnen zorgverleners prestaties ten opzichte van andere zorgpraktijken in de zorggroep bekijken en vergelijken.

Contactmomenten online afhandelen kost aanzienlijk minder tijd dan fysieke en telefonische consulten. Hoe beter uw patiënten de digitale weg naar hun gegevens weten te vinden, hoe meer tijd de zorgverlener overhoudt voor patiënten in de praktijk. Zo draagt het nieuwe dashboard bij aan het bevorderen van digitale transformatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met Olof Huiberts via inszo@inszo.nl