Nieuws

Nieuw dashboard met kengetallen beschikbaar met grafieken voor uw jaarverslag 2021

Er is een nieuw dashboard met kengetallen beschikbaar in het Mijn INSZO Portaal. Met de grafieken beschikbaar voor alle huisartsen en hun medewerkers in het Mijn INSZO Portaal kunt u de volgende gegevens inzien:

  • de leeftijdsopbouw binnen uw praktijk
  • een landkaart met de verdeling van de patiënten over de wijken
  • informatie over in- en uitstroom
  • aantallen verrichtingen

U kunt deze gegevens eenvoudig gebruiken voor het jaarverslag 2021 van uw praktijk. Bij vragen over het dashboard, neemt u contact op via servicedesk@inszo.nl.