Nieuws

MEETPUNT KWALITEIT HEET VOORTAAN INSZO

Ernst de Graag en Ron Herings directie PD Groep

In juli 2015 is het Meetpunt Kwaliteit onderdeel geworden van de PD Groep. Meetpunt Kwaliteit was samen met het PHARMO Instituut en STIZON onderdeel van de PD-groep. Ernst de Graag en Ron Herings vormen samen de directie.

Door de samenwerking van de verschillende organisaties zijn de activiteiten en services die zorgverleners ondersteunen met BIG-data analytics bij elkaar gebracht. De rapportagelijn is vernieuwd, producten voor ondersteuning van Diagnostisch Therapeutisch Overleg (DTO)  zijn verder ontwikkeld evenals nieuwe producten voor zorg optimalisatie/personalisatie. Een nieuwe koers die multidisciplinair  datamanagement, wetenschappelijk onderzoek en service verlening aan de zorgprofessional verenigd in een nieuw instituut: INSZO, Instituut voor Zorg Optimalisatie.

Ernst en Ron vertellen waarom Meetpunt Kwaliteit een nieuwe naam heeft gekregen: INSZO, Instituut voor Zorg Optimalisatie en wat INSZO voor u als zorgverlener kan betekenen.

‘Al jaren levert en ontwikkelt Meetpunt Kwaliteit sturingsinformatie ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van onder andere de eerstelijns(keten)zorg, DTO en FTO. Hiervoor ontsluit en bewerkt STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek ) volgens de nieuwe privacy inzichten data afkomstig van laboratoria, apotheken en huisartsen. Geanonimiseerd worden deze data reeds jarenlang gebruikt voor wetenschappelijk, uitkomsten onderzoek door het PHARMO Instituut.  De komende jaren zal het steeds belangrijker worden om zorgverleners en patiënten data te laten delen en hun te ondersteunen met hoog kwalitatieve analyses over de uitkomsten van zorg. Dat is nodig  om zorg af te kunnen stemmen op individuele patiënten en zorgverleners. Zorgverleners kunnen dan onder eigen regie en in samenwerking meer zorg op maat leveren die betaalbaar blijft. Daarvoor is het nodig data te bewerken en te koppelen met maximale bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners, deze data op de juiste wijze te analyseren om vervolgens adviezen terug te kunnen geven aan de zorgverlener. Een nieuwe kennistechnologie infrastructuur die uniek is in Nederland en die zorgverleners gaat helpen met het personaliseren en optimaliseren van zorg die ze kunnen vertrouwen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Universiteiten. De naam Meetpunt Kwaliteit sluit daarom onvoldoende aan bij wat wij deden, doen en willen gaan doen. Wij vonden het daarom tijd voor een nieuwe naam: INSZO, Instituut voor Zorg Optimalisatie. Met deze nieuwe naam hopen wij nog duidelijker naar buiten te brengen waar wij voor staan, wat wij doen en wat wij willen.’

‘Of u nu apotheker of huisarts bent, een zorggroep of apothekersgroep. U weet wat er bij uw patiënten speelt en u bent en blijft te allen tijde in het bezit van uw eigen data. Binnen de PD Groep hebben wij de professionele expertise in huis om die data te beheren (STIZON),te analyseren en duiden (PHARMO), te personaliseren  en naar u terug te rapporteren (INSZO).  We hanteren daarbij de hoogst mogelijke kwaliteit standaarden, niet alleen op het beheer en veiligheid van uw gegevens, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn daarvoor gecertificeerd volgens de ISO en NEN normen. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van de behandeling van patiënten.’