Producten

Medicatiereviewtool (MRT)

De medicatiereviewtool (MRT) ondersteunt apothekers bij het uitvoeren van de medicatiebeoordeling, door een overzicht te geven van de geleverde zorg. Hiervoor wordt data van apotheken en huisartsen samengevoegd.

Wat houdt het in?

In de rapportage op mijninszo.nl staat een patiëntenlijst waarin de apotheker de praktijk, huisarts en patiënten selecteert. De apotheker kan hier de gedetailleerde informatie van de geselecteerde patiënt inzien. Hierin staat de uitgegeven medicatie, diagnoses, geselecteerde labtesten en andere metingen zoals BMI en rookstatus. Naast de tabelweergave staan ook grafieken om de historie in één oogopslag te kunnen zien. Het beoordelingsformulier met alle diagnoses, medicatie en meetwaarden staat klaar om geëxporteerd te worden naar Excel, waarna de apotheker haar commentaar kan toevoegen.

In het geval van apotheekhoudende huisartsen worden de bevindingen van de apotheker teruggekoppeld aan de huisarts door middel van een pseudonummer (niet door apothekers of buitenstaanden te herleiden patiëntencode). Dit pseudonummer kan de huisarts via de Pseudonummertool weer herleiden tot een eigen patiëntennummer.

Om patiënten te selecteren voor een medicatiebeoordeling, kan gebruik worden gemaakt van de patiëntenlijst die aan huisartsen wordt geleverd. Hierin staan patiënten met minstens 10 geneesmiddelen. 

Voor wie?

Apothekers, apotheekhoudende huisartsen

Voordelen:

  • Overzichtelijke medicatiehistorie, in tabel voor details en grafiek voor verloop in tijd en overlap
  • Overzichtelijke weergave van gegevens uit huisartsdossier
  • Beoordelingsformulier om te exporteren en in te vullen in Excel

Meer informatie?

Voor vragen, mogelijkheden en advies, staan wij u graag te woord.