Nieuws

Kengetallen voor huisartspraktijken: Het dashboard met grafieken voor uw jaarverslag 2023 is geüpdatet

Het dashboard ‘Kengetallen’ is nu beschikbaar voor alle huisartsen en hun medewerkers in het Mijn INSZO Portaal. U kunt deze gegevens eenvoudig gebruiken voor het jaarverslag 2023 van uw praktijk.

De volgende gegevens zijn beschikbaar:

  • de leeftijdsopbouw binnen uw praktijk
  • een landkaart met de verdeling van de patiënten over de wijken
  • informatie over in- en uitstroom
  • aantallen verrichtingen

U kunt deze gegevens eenvoudig gebruiken voor het jaarverslag 2023 van uw praktijk. Bij vragen over het dashboard of ons andere aanbod, neemt u contact op via servicedesk@inszo.nl