Nieuws

Interview Ron Herings: “Data worden waardevol als je er met verstand naar kijkt”

‘Door de inrichting van- en de marktwerking in de zorg liggen patiënten data op allerlei verschillende plekken. Niet meer in de oude vertrouwde Lundia kasten, maar in computers, in de Cloud, in ontelbare verscheidenheid aan formaten en codes. Het is een mooie ontwikkeling dat er nu data tot onze beschikking komt waar we vroeger alleen van konden dromen. De uitdaging is echter om deze brei aan gegevens om te zetten naar informatie die de zorgverleners kan helpen hun werk efficiënter en effectiever in te richten.’

Ron Herings is directeur van INSZO, onderdeel van de PD Groep

Wat kunnen we met al die data?

‘Al deze informatie levert de individuele zorgverlener zelf weinig nieuwe inzichten op. Door de gegevens van veel zorgverleners over een langere tijd te ontsluiten, bewaren en analyseren worden onzichtbare structuren in één keer zichtbaar.’

Op basis van gecombineerde data en algoritmen kunnen wij individuele huisartsen en apothekers adviseren en zodoende ondersteunen om de behandeling van de patiënten te optimaliseren. Op basis van analyse van allerlei kenmerken, gecombineerd met behandelstandaarden kunnen we patiënten identificeren die extra zorg nodig hebben: welke patiënten kunnen we in de eerste lijn behandelen en hoeven niet naar het ziekenhuis? Is het zinvol om patiënten van 85 jaar statines voor te schrijven terwijl deze patiënt pas op zijn 83stediabeet is geworden? Deze methode gebruiken we nu al in proeftuinen en in diverse zorggroepen en die rollen we graag verder uit in het land.’

‘Het gaat eigenlijk niet eens om de data zelf, maar om de kennis om de data adequaat te analyseren en juist te interpreteren. Data suggereren verbanden, ook verbanden die er niet zijn. In de patiëntenzorg is dat een complex verhaal maar ook een te vermijden verhaal. Verkeerde duiding van verbanden kan tot foute conclusies leiden en de patiënt en zorgverlener schaden. Je hebt nu eenmaal te maken met verweven, complexe en conflicterende data. Patiënten hebben allen een verschillend ziekteverleden dat relevant is om de uitkomsten van medische behandelingen in het nu te kunnen duiden. Kortom, goede interpretatie van data in de zorg kan alleen met de juiste expertise. INSZO heeft medewerkers die met kennis van zaken naar deze data kunnen kijken en samen met de zorgverlener de zorg kunnen optimaliseren’

Hoe gaat INSZO te werk?

‘Het begint meestal met een zorgoptimalisatie-vraag vanuit de zorgverlener om patiënten te identificeren die mogelijk een aanpassing nodig hebben van hun behandeling of die nog een keer extra onderzocht, gemeten, etc. moeten worden . Dat doen we nu voor bijna 1500 huisartsen, en  gaan dat ook doen voor meer dan 500 apothekers en tientallen laboratoria. In opdracht van de zorgverlener analyseren en interpreteren wij de data en vervolgens leveren we hun sturingsinformatie op praktijk of patiënten niveau terug’.

Wat is de doelstelling van INSZO?

‘Wij zijn de betrouwbare partij voor de zorgverleners. Wij kunnen antwoord geven op de vragen die zij hebben enkunnen hen ondersteunen met data management en data analyse. Hiermee helpen wij de zorgverlener de patiëntenzorg te optimaliseren. Wij willen het beste antwoord kunnen geven op de vragen die zij hebben. En wij hebben, net als zij, de patiënt voorop staan.’