Nieuws

Innovatie in de gezondheidszorg: een brug slaan tussen wetenschap en praktijk

Ontwikkeling, validatie én implementatie van voorspellingsalgoritmen in de dagelijkse praktijk.

Data, onderzoek en implementatie
De unieke samenwerking tussen STIZON (data TTP), het PHARMO Instituut (Wetenschappelijk onderzoek) en INSZO (Instituut voor Zorgoptimalisatie) maakt het mogelijk om patiënten te identificeren met behulp van augmented intelligence en machine learning om zorgverleners te ondersteunen bij de zorg voor bepaalde patiënten te personaliseren.

Algoritmen
De afgelopen jaren zijn er veel voorspellingsalgoritmen ontwikkeld die gericht zijn op betere diagnostiek, meer gepersonaliseerde patiëntenzorg en het voorspellen van individuele reacties op medicijnen om het volledige potentieel van real world data (RWD) te benutten. Echter, de meeste databases in de EU zijn geanonimiseerd en maken het niet mogelijk om gepersonaliseerde voorspellingsalgoritmen ook in de klinische praktijk te implementeren.

INSZO implementeert de uitkomsten
STIZON en het PHARMO Instituut hebben toegang tot longitudinale, multidisciplinaire datageschiedenissen van meer dan 7miljoen actieve personen. Dit databanknetwerk is een populatie-gebaseerd netwerk van verschillende elektronische zorgdatabases in Nederland. Vanwege zijn omvang, rijkdom en mogelijkheid om individuele geanonimiseerde patiënten te identificeren, is dit netwerk uitermate geschikt om voorspellingsalgoritmen te ontwikkelen en te valideren met behulp van RWE-gegevens. De voorspellingsalgoritmen kunnen door INSZO bij zorgverleners worden ingezet en getest. INSZO heeft de mogelijkheid om samen te werken met allerlei soorten zorgverleners om algoritmen te implementeren. Het INSZO dashboard voor zorgverleners biedt de mogelijkheid om algoritmen in te zetten in de eigen praktijkpopulatie. Daarmee kunnen specifieke patiënten geidentificeerd worden  voor bijvoorbeeld diagnostische en farmacotherapeutische doeleinden. Na een verzoek van een zorgverlener voor het gebruik van een specifiek algoritme op de patiëntgegevens, kan INSZO de algoritme(s) uitvoeren en de uitkomsten door middel van een patientenlijst in het beveiligde dashboard met de zorgverlener delen.

Voor meer informatie: poster lipodystrophy

Aanvullende informatie over de verschillende business units

Het PHARMO Instituut heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk datamodel voor al hun databases.  STIZON is de vertrouwde derde partij (TTP (Thrusted Third Party)) die de gegevens verzamelt  van verschillende zorgverleners en deze koppelt (op patiëntniveau). Gegevens worden geanonimiseerd in longitudinale, multidisciplinaire, gepersonaliseerde datageschiedenis, waar algoritmen, ontwikkeld door het PHARMO Instituut of derden op verzoek van zorgverleners, kunnen worden ontwikkeld, gevalideerd, verbeterd en geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. Het implementatieproces en het contact met zorgverleners is door STIZON gemandateerd aan een aparte ISO gecertificeerde organisatie: INSZO.

STIZON is een onafhankelijke, ISO/IEC 27001 gecertificeerde stichting, die optreedt als Trusted Third Party (TTP) tussen de databronnen en het PHARMO Instituut. STIZON is geautoriseerd door de dataproviders om de identificeerbare gegevens op patiëntniveau te beheren en te verwerken. Dit valt onder de dienst- en verwerkersovereenkomsten tussen STIZON en de individuele zorgaanbieders en is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). STIZON verzamelt en onderhoudt de patiëntgegevens die zijn opgehaald bij de verschillende zorgaanbieders, waaronder huisartsen, en koppelt de gegevens op patiëntniveau. Voordat de gegevens worden gedeeld met PHARMO voor onderzoeksdoeleinden, worden alle persoonlijke gegevens uit de data verwijderd.

In dit project zal STIZON de niet-geanonimiseerde gegevens, op verzoek van de huisarts, aan INSZO verstrekken.

INSZO ontwikkelt en levert informatie over bevolking, praktijk en patiëntmanagement om de kwaliteit van de integrale zorg in Nederland te verbeteren. Gegevens uit het informatiesysteem van zorgverleners, waaronder huisartsen en apotheken, worden geanalyseerd en op verzoek van de zorgverlener wordt feedback gegeven aan eerstelijnsgroepen, FTO (farmacotherpeutisch overleg) en DTO (diagnostisch toetsoverleg) bijeenkomsten. INSZO is ook ISO/IEC 27001 gecertificeerd.