header01

Nieuws

Registratie COVID-19 door huisartsen via NHGDoc en Medicom

Nu de eerste COVID golf is afgezwakt en onder controle lijkt, wordt het nog belangrijker om goed voorbereid te zijn op een tweede golf om deze tijdig te kunnen detecteren. Vroeg signalering is één van de middelen om inzicht te krijgen in het aantal burgers dat een verdenking heeft op, of besmet is met, COVID-19. Een waarschuwingssysteem om besmettingshaarden vroegtijdig lokaal te kunnen signaleren is van groot belang, en huisartsen zullen de patiënten met mogelijk COVID-19 vaak als eerste zien. Huisartsenregistratie (NL-COVID) De huisartsen in Nederland kunnen een belangrijke rol spelen in een waarschuwingssysteem: wanneer ze alle patiënten met (een klinische verdenking op) COVID-19 registreren in een korte vragenlijst (NL-COVID), via NHGDoc of Medicom, ontstaat er een landelijk dekkend systeem. Voor het volledige artikel klik hier

INSZO-Magazine

Met veel plezier bieden wij u hierbij de tweede editie van INSZO Magazine aan.  In dit online magazine leest u hoe wij samen met zorgverleners werken aan het personaliseren en optimaliseren van de patiëntenzorg. De zorgverlener weet als geen ander wat er speelt en hoe de gezondheidszorg kan worden verbeterd.INSZO heeft de expertise in huis om big zorgdata te structureren, analyseren en om te zetten in bruikbare sturingsinformatie. Zo werken wij samen met u aan de beste zorg voor de patiënt. Lees hierover mee in ons e-magazine: INSZO Magazine

Instituut voor Zorg Optimalisatie ontwikkelt en levert sturingsinformatie ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van de eerstelijns(keten)zorg. Hiervoor gebruiken we data afkomstig van laboratorium-, apotheek- en huisartsinformatiesystemen. De sturingsinformatie wordt opgeleverd in de vorm van spiegelinformatie en feedback voor het farmacotherapie overleg (FTO), diagnostisch toetsoverleg (DTO) en de scores op kwaliteitsindicatoren voor zorggroepen. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in samenwerking met universiteiten, waarbij de rol van Instituut voor Zorg Optimalisatie kan variëren van projectleider tot onderaannemer bij dataverzameling.

Instituut voor Zorg Optimalisatie is een gecertificeerd Regionaal Datacentrum (RDC) en voldoet daarmee aan de door InEen en Zorgverzekeraars Nederland gestelde kwaliteitseisen ten behoeve van de landelijke benchmark ketenzorg.

 

 

Instituut voor Zorgoptimalisatie

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: inszo@inszo.nl

Algemene voorwaarden