Nieuws

Huisartsen voor deelname aan onderzoek naar plotselinge hartstilstand gezocht voor RESCUED studie

Het Amsterdam UMC onderzoekt in de studie RESCUED indicatoren die een verhoogde kans op een plotselinge hartstilstand helpen voorspellen in de eerstelijn. Voor dit onderzoek zijn huisartsendata onmisbaar. Statistisch gezien heeft elke huisarts minstens één case in het patiëntenbestand. Amsterdam UMC zoekt nog naar huisartsen, met name in de regio Noord-Holland, die willen deelnemen aan deze studie.

Met de RESCUED studie wil het Amsterdam UMC aanknopingspunten vinden om mensen met een verhoogde kans op een plotse hartstilstand eerder te identificeren in de 1e lijn. Hiervoor zijn de huisartsendata onmisbaar, vooral omdat 40-50% van de patiënten met een acute hartstilstand niet eerder bij een cardioloog is geweest.

Cases en controles

Voor de RESCUED studie zijn gegevens uit huisartsendossiers nodig van patiënten die een plotse hartstilstand hebben gehad en van vergelijkbare mensen zonder plotse hartstilstand (cases en controles). De cases zijn de patiënten uit het ARREST cohort, daarnaast zoeken wij per case maximaal 5 controle patiënten uit dezelfde huisartspraktijk die geen hartstilstand hebben gehad om de gegevens te vergelijken. Hiervoor is geen toestemming van de patiënten zelf vereist, omdat de controle anoniem is.

Innovatieve techniek

Samen met INSZO wordt gezocht naar (klinische) voorspellers in het huisartsinformatiesysteem (HIS). Naast beproefde regressie analyse technieken, gebruiken wij innovatieve technieken zoals datamining. Datamining is een artificiële intelligentie computertechniek die bij uitstek kan leiden tot nieuwe aanwijzingen. De analyses vinden geaggregeerd plaats, dat betekent dat wij de individuele informatie (zoals bijvoorbeeld de vrije tekst) niet per individu kunnen nakijken en wij dus geen persoonlijke informatie kunnen nalezen.

Snel en eenvoudig deelnemen

Deelname aan deze studie is voor huisartsen die reeds zijn aangesloten bij STIZON snel en eenvoudig. Geef toestemming voor deelname in uw Mijn INSZO-portaal. Klik op de tegel RESCUED en onderteken de verwerkersovereenkomst direct met ValidSign. Met één druk op de knop draagt u bij aan onderzoek naar plotse hartstilstand.

Kijk voor meer informatie op Arrest-rescued.nl