Nieuws

Hoornse Diabeteszorg kopje onder

De samenwerking van de West-Friese (WF)  huisartsen met de ziekenhuizen heeft bij herhaling wetenschappelijk aangetoond het risico op ernstige lange termijn complicaties waaronder blindheid en amputaties te verminderen. VGZ  gaat er echter niet meer voor betalen. Het besluit van VGZ  als dominante zorgverzekeraar in West-Friesland gaat de hele regio treffen.

Het conflict over de kosten van het Diabetes zorgsysteem speelt al langer. In West-Friesland kost een diabetespatiënt gemiddeld 150 euro meer dan in de rest van het land, althans volgens het rekenmodel van VGZ. Onderzoekers hebben echter vaker het tegenovergesteld aangetoond. Hun bevindingen, gepubliceerd in wetenschappelijke bladen, tonen aan dat de uitkomsten van zorg significant beter zijn: minder oog problemen, amputaties. Een economische analyse liet zien dat de zorg kosteneffectieve is.

De inrichting van de diabeteszorg in Nederland kent nogal wat verschillen in hoe één en ander geregeld is en dus bekostigd wordt. In West-Friesland is er sprake van een centraal georganiseerd en gemanaged diabetes systeem. Voor de complexe  diabetespatiënten kan de huisarts advies vragen aan een team, bestaande uit een gespecialiseerde huisarts en een medisch specialist. Ook wordt gebruik gemaakt van voorspellende algoritmen om patiënten niet vaker terug te laten komen dan nodig. De kostenstructuur is anders en derhalve moeilijk te vergelijken met de rest van Nederland.

Ook een recente analyse, uitgevoerd door het PHARMO Instituut, bevestigt deze  bevindingen: goedkoper gebruik van geneesmiddelen en minder patiënten met complicaties in het ziekenhuis en op de polikliniek. De eerste resultaten zijn besproken met de zorginkopers van VGZ. De publicatie wordt verwacht in Q1 in 2020. ‘’Niet van belang, te duur’’ werd geconcludeerd door de zorginkopers.  De berekening van de zorgverzekeraar wint het van de zorgvuldige conclusies en door vakgenoten gecontroleerde cijfers van gerenommeerde onderzoekers.

De berekening van de zorgverzekeraar is niet gebaseerd op uitkomsten van de zorg. Waar de schoen wringt is dat de  zorgverzekeraar collectief geld zou moeten willen verdelen op basis van uitkomsten van zorg. Dat past ook bij hun slogan  ‘hart voor zinnige zorg’. Dat betekent op de lange termijn dat zorgverleners en de zorgverzekeraar kunnen leren van ‘best practices’,  met als gevolg; gezondere patiënten, minder geneesmiddelen gebruik,  minder ziekenhuisopnames, minder kosten. Dat alles wordt doorkruist door een ondoorzichtige berekening die niet meer van deze tijd is. Een dialoog zou hier beter passen bij de boodschap van VGZ om schade voor verzekerende te voorkomen. Een oproep aan VGZ voor boter bij de vis.