Nieuws

Het consortium Profiling Parkinson’s disease (ProPark): ‘De behandeling van morgen van de ziekte van Parkinson vormgeven’

Farmacologische behandeling van de ziekte van Parkinson (PD) behandelt motorische symptomen en volgt een ‘one-size-fits-all’-benadering. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met genetische factoren die leiden tot verschillen in behandelingsrespons en gevoeligheid voor bijwerkingen. Bovendien bestaat er geen behandeling die de progressieve degeneratie van het hele zenuwstelsel beïnvloedt, welke in het geval van Parkinson geleidelijk cognitieve, neuropsychiatrische, slaap-, blaas-, darmen- en cardiovasculaire stoornissen veroorzaakt.

De behoefte aan karakterisering van PD-patiënten

Tegen deze achtergrond is er een wereldwijd behoefte aan informatie om te helpen bij een meer op maat gemaakt gebruik van de huidige behandelingen en ontwikkelingsprogramma’s die gericht zijn op ziektemodificatie. Om aan deze behoeften te voldoen, bundelt het ProPark-consortium de krachten van de publieke en private sector om een ​​infrastructuur te ontwikkelen voor de evaluatie van 1250 PD-patiënten. Deze patiënten worden longitudinaal en uitgebreid gekarakteriseerd op basis van klinische indicatoren, medicatiegebruik, biospecimen (zijnde genetica, bloed biomarker , huidbiomarker, ontlastingsmicrobioom) en van draagbare sensoren afgeleide kinematische gegevens. Nauwkeurige informatie over (wijzigingen in) medicatie is cruciaal voor een project dat zich richt op farmacogenetica. Gegevens over medicatiegebruik zullen worden opgehaald uit de Pharmacy Database van het PHARMO Database Network, waarin alle gezondheidsproducten zijn opgenomen die door de bijdragende apotheken worden verstrekt.

Op weg naar een meer op maat gemaakte behandeling

De klinische gegevens en biologische monsters zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van biomarkerpanels en datagestuurde benaderingen om heterogeniteit in de klinische presentatie, snelheid van progressie, behandelingsrespons en optreden van bijwerkingen te ontrafelen. De bevindingen zullen worden geïntegreerd in een profiel (barcode), dat kan leiden tot een meer op maat gemaakt gebruik van de huidige beschikbare symptomatische behandeling en de ontwikkeling van ziektemodificerende benaderingen.

*Prof. dr. Bob van Hilten (Leids Universitair Medisch Centrum) namens het consortium.

Legenda: Het ProPark consortium is een samenwerking tussen het LUMC, Amsterdam UMC, Erasmus MC, TU Delft, F. Hoffman-La Roche Ltd., AbbVie, H. Lundbeck A / S, Parkinson Vereniging, Centre for Human Drug Research, Hersenstichting, Stichting Alkemade-Keuls en het PHARMO Instituut.