header01

De FTO-tool van Instituut voor Zorg Optimalisatie biedt de apotheker de mogelijkheid om snel en efficiënt visuele overzichten te maken voor zijn FTO inclusief de gewenste benchmark. Hierdoor wordt de tijd die hij nodig heeft voor de voorbereiding van het FTO geminimaliseerd. De visuele overzichten en aanvullende informatie verhogen de inzichtelijkheid van de data. Deze aanvullende informatie bevat bijvoorbeeld factoren die niet beïnvloedbaar zijn, maar wel een effect hebben op het resultaat. Daarmee kan men sneller een keuze maken welke patiënten verder bekeken moeten worden zonder tijd te verliezen aan de niet te verbeteren patiënten.

Door het combineren van de patiëntinformatie binnen clusters, compenseert onze rapportage voor patiënten die medicatie ophalen in verschillende (buur-)apotheken. Daarnaast wordt de informatie van de verschillende apotheken (na toestemming) samengevoegd om een volledig overzicht per huisarts te krijgen. De apotheker selecteert zelf in de tool welke artsen gecombineerd worden voor het betreffende FTO, waarna het overall resultaat van deze selectie automatisch binnen de tool berekend en getoond wordt. 

Naast het groepsresultaat biedt de FTO-tool een visueel overzicht van de resultaten van de individuele artsen en de ontwikkeling in de tijd. Zo kan men het effect van een interventie, bijvoorbeeld na afspraken binnen het FTO, goed monitoren en inzichtelijk maken.

Vanaf 2017 is het mogelijk om rapportages op gecombineerde huisarts/apotheek data te leveren. Zo kunnen bijvoorbeeld de uitkomsten van medicatiegebruik gecombineerd worden met therapietrouw of kunnen contra-indicaties uit het apotheeksysteem gevalideerd worden tegen de gegevens in het huisartssysteem. In 2018 komen de eerste gecombineerde rapportages op basis van gegevens met het lab beschikbaar.

De rapportages worden elke maand ververst. Er zijn verschillende standaardrapportages beschikbaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om rapportages op aanvraag te laten ontwikkelen.

IGJ Indicatoren
Inzicht
De kwaliteitsindicatoren van het IGJ zijn gedefinieerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In het INSZO-dashboard kunnen apothekers zien hoe goed zij scoren op de diverse indicatoren. Ter vergelijking wordt de gemiddelde score van alle apotheken in onze dataverzameling getoond. De scores kunnen worden uitgesplitst per huisarts en er kan worden weergegeven welke patiënten die niet aan de indicator voldoen. Ook wordt weergegeven hoe de indicatorscore verandert in de loop van de tijd.

MFB Indicatoren
Inzicht
De MFB-indicatoren zijn gebaseerd op medisch-farmaceutische beslisregels, gedefinieerd door de KNMP. In het INSZO-dashboard kunnen apothekers zien hoe goed zij scoren op de diverse indicatoren. Ter vergelijking wordt de gemiddelde score van alle apotheken in onze dataverzameling getoond. De scores kunnen worden uitgesplitst per huisarts en er kan worden weergegeven welke patiënten die niet aan de indicator voldoen. Ook wordt weergegeven hoe de indicatorscore verandert in de loop van de tijd.

Therapietrouw en persistentie Indicatoren
Inzicht
De indicatoren voor dure geneesmiddelen laten twee aspecten per middel zien. De indicatoren voor therapietrouw geven weer hoe veel van de patiënten boven een bepaalde grens komen, waarbij in een grafiek wordt weergegeven wat de gemiddelde therapietrouw is. De indicatoren voor persistentie laten zien hoe veel patiënten een middel langer dan een bepaalde tijd gebruiken, waarbij in een grafiek wordt weergegeven wat de gemiddelde totale gebruiksduur is. In het INSZO-dashboard kunnen apothekers zien hoe goed zij scoren op deze indicatoren. Ter vergelijking wordt de gemiddelde score van alle apotheken in onze dataverzameling getoond. De scores kunnen worden uitgesplitst per huisarts en er kan worden weergegeven welke patiënten die niet aan de indicator voldoen. Ook wordt weergegeven hoe de indicatorscore verandert in de loop van de tijd.

Synchronisatie Chronische Middelen
Inzicht
Synchronisatie gaat over patiënten die verschillende chronische geneesmiddelen gebruiken. De indicator laat zien welk aandeel van de patiënten alle middelen tegelijk kan ophalen, zodat hij niet te vaak naar de apotheek hoeft. In het INSZO-dashboard kunnen apothekers zien hoe goed zij scoren op de deze indicator. Ter vergelijking wordt de gemiddelde score van alle apotheken in onze dataverzameling getoond. De scores kunnen worden uitgesplitst per huisarts en er kan worden weergegeven welke patiënten die niet aan de indicator voldoen. Ook wordt weergegeven hoe de indicatorscore verandert in de loop van de tijd.

Naast deze standaardprogramma's kunnen we vanuit onze bibliotheek met indicatoren ook een op maat gemaakt programma voor u samenstellen. Voor vragen naar de mogelijkheden en een demo-rapportage kunt u contact opnemen via telefoonnummer 085-485 72 30 of per e-mail: inszo@inszo.nl 

Instituut voor Zorgoptimalisatie

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: inszo@inszo.nl

Algemene voorwaarden