header01

De FTO-tool van Instituut voor Zorg Optimalisatie biedt de apotheker de mogelijkheid om snel en efficiënt visuele overzichten te maken voor zijn FTO inclusief de gewenste benchmark. Hierdoor wordt de tijd die hij nodig heeft voor de voorbereiding van het FTO geminimaliseerd. De visuele overzichten en aanvullende informatie verhogen de inzichtelijkheid van de data. Deze aanvullende informatie bevat bijvoorbeeld factoren die niet beïnvloedbaar zijn maar wel een effect hebben op het resultaat. Daarmee kan men sneller een keuze maken in welke patiënten verder bekeken moeten worden zonder tijd te verliezen aan de niet te verbeteren patiënten.

Door het combineren van de patiëntinformatie binnen clusters compenseert onze rapportage voor patiënten die medicatie ophalen in verschillende (buur-)apotheken. Daarnaast wordt de informatie van de verschillende apotheken (na toestemming) samengevoegd om een volledig overzicht per huisarts te krijgen. De apotheker selecteert zelf in de tool welke artsen gecombineerd worden voor het betreffende FTO waarna het overall resultaat van deze selectie automatisch binnen de tool berekend en getoond wordt. 

Naast het groepsresultaat biedt de FTO-tool een visueel overzicht van de resultaten van de individuele artsen en de ontwikkeling in de tijd. Zo kan men het effect van een interventie, bijvoorbeeld na afspraken binnen het FTO, goed monitoren en inzichtelijk maken.

Vanaf 2017 is het mogelijk om rapportages op gecombineerde huisarts/apotheek data te leveren. Zo kunnen bijvoorbeeld de uitkomsten van medicatiegebruik gecombineerd worden met therapietrouw of kunnen contra-indicaties uit het apotheeksysteem gevalideerd worden tegen de gegevens in het huisartssysteem. In 2018 komen de eerste gecombineerde rapportages op basis van gegevens met het lab beschikbaar.

De rapportages worden elke maand ververst. Er zijn verschillende standaardrapportages beschikbaar. De kosten voor rapportages variëren van € 50,- tot € 150,- per jaar naast het gebruik van de FTO-tool a € 250,- per jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om rapportages op aanvraag te laten ontwikkelen.

De volgende standaard rapportages zijn op dit moment beschikbaar:

 • IGZ-indicatoren worden standaard gratis meegeleverd
 • Polyfarmacie inclusief indicatoren over werkelijk tegelijkertijd gebruik
 • Contra-indicaties
 • Statinegebruik, trouw, voorschrijfgedrag en LDL
 • Gebruik diabetesmedicatie, trouw, voorschrijfgedrag en HbA1c
 • Astma/COPD medicatie gebruik
 • Segment 3 programma’s (o.a. Z&Z GKF 3)
 • Therapietrouw dure geneesmiddelen
 • Therapietrouw veelgebruikte middelen
 • MFB-indicatoren
 • Synchronisatie en 'medicatie gemist'
 • NSAID's

Naast deze standaardprogramma's kunnen we vanuit onze bibliotheek met indicatoren ook een op maat gemaakt programma voor u samenstellen. Voor vragen naar de mogelijkheden en een demo-rapportage kunt u contact opnemen via telefoonnummer 085-485 72 30 of per e-mail: inszo@inszo.nl 

Instituut voor Zorg Optimalisatie

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: inszo@inszo.nl