Nieuws

Dutch Academic PHarmacoepidemiology Network (DAPHNE)

Met ingang van dit jaar is het voor universiteiten en academische ziekenhuizen in Nederland mogelijk om een partnership aan te gaan met het PHARMO Instituut om zo toegang te krijgen tot het PHARMO Datanetwerk. Dit partnership staat bekend onder de naam DAPHNE | Dutch Academic PHarmacoepidemiology Network. Met DAPHNE hebben onderzoekers van Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen via remote access toegang tot een gemeenschappelijke data infrastructuur (ISO27001/NEN7510 gecertificeerd) waarop zij onderzoek kunnen doen op een proportionele dataset uit het PHARMO Datanetwerk.

Het PHARMO Datanetwork biedt een unieke kans om inzicht te krijgen in het complete patiënttraject en de zorg in Nederland. Het PHARMO Netwerk is een populatie-gebaseerd netwerk van elektronische zorgdatabases en combineert anonieme gegevens uit verschillende primaire en secundaire zorginstellingen in Nederland. Deze zorgdatabases omvatten huisartsen, poliklinische en intramurale apotheken, ziekenhuizen en klinische laboratoria. Verder zijn databases gekoppeld aan externe registraties zoals de Kankerregistratie, Pathologieregistratie en Perinatale Registratie. De verschillende databronnen worden op patiëntniveau aan elkaar gekoppeld door middel van probabilistische koppeling op basis van gevalideerde algoritmen. Het longitudinale en continue karakter van het PHARMO Database Network-systeem maakt het mogelijk om meer dan 10 miljoen inwoners van Nederland gemiddeld 12 jaar te volgen. De gegevensverzamelingsperiode, het verzorgingsgebied en de overlap tussen gegevensbronnen verschillen.

Tot 2020 was het al mogelijk voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen om op locatie bij PHARMO onderzoek te doen op een dataset uit het PHARMO Datanetwork. Met de komst van DAPHNE is het voor onderzoekers mogelijk om via een remote access toegang te krijgen tot een dataset uit het PHARMO DataNetwerk binnen een gemeenschappelijke data infrastructuur.

Met DAPHNE wil PHARMO  het(farmaco-) epidemiologisch onderzoek in Nederland en het ontsluiten van informatie voor het optimaliseren van de Nederlandse patiëntenzorg bevorderen.

Universiteit Utrecht, departement Farmaceutische Wetenschappen is als eerste universiteit dit partnership met PHARMO aangegaan.

Voor een uitgebreidere uitleg van het PHARMO Datanetwerk verwijzen wij u naar dit artikel: Existing Data Sources for Clinical Epidemiology: The PHARMO Database Network.

Indien u meer informatie wenst over DAPHNE stuurt u dan een mail met uw vraag naar pharmo@pharmo.nl