Nieuws

DIAGNOSTISCH TOETSOVERLEG (DTO)

Op weg naar rationeel aanvragen van laboratorium diagnostiek

DTO is een mix van nascholing, feedback op aanvraaggedrag en het maken van regionale afspraken. De vergelijking van het aanvraaggedrag van huisartsen onderling stimuleert de discussie over de verschillen in aanvraaggedrag. De discussie levert iedere deelnemer input om, waar nodig, het aanvraaggedrag bij te stellen. Dit proces werkt alleen effectief als het DTO op een bepaalde manier is vormgegeven. INSZO helpt daarbij.

Inhoud DTO
Elk DTO behandelt een klinisch onderwerp en bestaat uit twee onderdelen: een e-learning en een groepsbijeenkomst. De e-learning is bedoeld om kennis uit richtlijnen, zoals NHG standaarden, op te frissen. In de e-learning worden de eigen aanvraagcijfers getoond, afgezet tegen die van de collega’s uit de groep en tegen de hele regio. Zo kan de huisarts tijdens de voorbereiding al bedenken hoe het eigen aanvraaggedrag zich verhoudt tot wat hij of zij op basis van de richtlijnen zou verwachten.
Vervolgens is er de bijeenkomst met de collega’s waarbij ook een consulent aanwezig is, bijvoorbeeld een klinisch chemicus. Tijdens de bijeenkomst blikt de groep terug op de antwoorden gegeven in de e-learning. De consulent geeft aanvullende informatie ter verdieping van het thema en gaat verder in op testeigenschappen maar ook op de kosten van een test. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is de onderlinge discussie over het verschil in aanvraaggedrag zoals weergegeven in de feedbackcijfers. Aan het eind van de bijeenkomst maakt de groep afspraken over het aanvraagbeleid bij betreffend onderwerp. Als de groep een jaar later weer bijeenkomt, zien ze aan de hand van evaluatiecijfers in welke mate de afspraak is opgevolgd.

Ondersteuning bij DTO
INSZO  biedt ondersteuning bij het leveren van DTO aan de eerstelijns diagnostiek aanbieder. Dat kan een enkele aanbieder zijn met grote dekking in een regio of een groep van regionale aanbieders. Wij voegen data van verschillende aanbieders samen waardoor aanvragen per huisarts kunnen worden geanalyseerd. INSZO beschikt over deskundigheid in het analyseren van lab-data en vormgeving in feedbackcijfers. Doordat we praktijkgroottes bij de aanvragende huisartsen opvragen kunnen we de cijfers standaardiseren voor onderlinge vergelijking tussen huisartsen.

Met onze ondersteuning ontzorgen we de eerstelijns diagnostiekaanbieders en kunnen zij voldoen aan de voorwaarden van de zorgverzekeraar, aan de vraag van hun klanten naar DTO, en zo een maatschappelijke bijdrage leveren aan het bevorderen van doelmatig diagnostisch handelen.

Standaardisatie
Om zinvolle cijfers voor een DTO te ontwikkelen wil de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) een generiek datamodel ontwikkelen. Wij zijn gevraagd onze kennis hiervoor in te zetten. Samen met een werkgroep van klinisch chemici beschrijven we een protocol voor dataextractie. We bespreken dit protocol met de verschillende leveranciers van lab-systemen om de extractie vanuit elke systeem mogelijk te maken. Met de vernieuwde dataset wordt het nog gemakkelijker om data van verschillende laboratoria te koppelen en te interpreteren voor spiegelcijfers in DTO verband.