Meedoen aan de studie OMED2

Recent is de richtlijn voor de behandeling van mensen met medicatie voor diabetes type 2 flink aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • minder scherpe glucose-instelling bij oudere patiënten met diabetes type 2,
 • de introductie van nieuwe medicatie bij sterk verhoogd cardiovasculair risico.

Maar hoe implementeert én evalueert u de toepassing van deze richtlijnen in de praktijk? In het OMED2-project introduceren wij twee verbeterprogramma’s: één voor mensen met type 2 onder de 70 jaar één voor mensen vanaf 70 jaar.

Hoe gaan we te werk?

In dit project zijn er twee implementatieprogramma’s. Uw huisartsenpraktijk wordt in één van de twee implementatieprogramma’s geloot. De andere praktijk functioneert als controlepraktijk. Zo weten we straks meer over hoe de optimale behandeling er bij de twee patiëntengroepen uit ziet. Per huisartspraktijk komen gemiddeld zes patiënten in aanmerking voor één van beide programma’s. Uiteraard ondersteunen wij u en uw POH bij deelname aan deze studie, zodat de reguliere zorg gewoon kan doorgaan. De praktijk krijgt een vergoeding voor programmadeelname.

De studie start tussen september 2022 en april 2023.

Wat wordt er van de praktijk verwacht?

Eén coördinerend huisarts én POH per praktijk volgen een internetcursus (huisarts: 1x 1,5 uur, POH 2x 1,5 uur) over het programma en het onderzoek. De POH wordt verder begeleid tijdens 3 intervisiemomenten (digitaal). Zowel de huisarts als POH krijgen een vergoeding voor deze tijd.

De praktijk krijgt minimaal twee praktijkbezoeken van een onderzoeksassistent of hiervoor opgeleide geneeskundestudent om te helpen met het opstarten van het programma en u te helpen met het uitsturen van informed consent verzoeken.

Het aantal niet tot de reguliere zorg behorende onderzoekhandelingen is tot het minimum beperkt: u wordt gevraagd uw handelingen in het kader van het verbeterprogramma op een vaste manier in het HIS te registreren. Tijdens de implementatie monitoren wij het verbeterprogramma met extracties uit uw dossier. Aan het eind van het onderzoek wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen betreffende patiënten die hiervoor informed consent hebben gegeven. Een aantal van de huisartsen en POH’s wordt benaderd voor een kort interview. De extra tijd die met de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten gemoeid is, wordt door de onderzoeksgroep aan de praktijk vergoed.
Na twee jaar heeft u één van de twee aanpassingen van de richtlijnen geïmplementeerd. Indien gewenst krijgt u vervolgens ook hulp bij het implementeren van de andere richtlijn. Een pilot in 10 praktijken werd door de deelnemers als zeer inspirerend ervaren.

Tijdens het hele project staat goede kwalitatieve zorg altijd voorop en zijn de klinische beslissingen die voorvloeien uit de eigen praktijkvoering leidend. Het onderzoek is beoordeeld door de METC van Amsterdam UMC, valt niet onder de WMO van Amsterdam UMC en voldoet aan alle belangrijke wetten (AVG, WGBO).

Stappenplan voor deelname onderzoek:

 1. Bereidheid tot deelname
 2. U gaat akkoord met een drie-maandelijkse dataextractie uit het HIS via STIZON. Praktijken die al door het Academisch Huisartsen Netwerk van Amsterdam (ANHA) of Leiden  (ELAN) worden uitgelezen kunnen ook meedoen. Hiervoor is of wordt een overeenkomst gesloten.
 3. Bereidheid tot het tekenen van een onderzoekscontract met de onderzoeksgroep Amsterdam UMC. Dit contract is nodig voor de AVG.

Proces OMED2

 • U meldt zich aan via deze website voor de studie
 • U ontvangt een studie informatiepakket
 • U ontvangt overeenkomsten die de praktijkhouder digitaal kan ondertekenen (ValidSign)
 • Let op, om uw identificatie te achterhalen gebruiken wij IDIN
 • Na ontvangst wordt u ingedeeld in één van de programma’s
 • U ontvangt informatie over de indeling van de nascholing.
 • Start ondersteuning en nascholing vanaf september 2022

Meld u aan voor deelname aan het OMED2 onderzoek.