Nieuws

Onderzoek: De relatie tussen diabetes type 2 en/of het gebruik van insuline en borstkankerkarakteristieken

Ontwikkelen vrouwen met diabetes type 2 een agressievere vorm van borstkanker? En heeft het gebruik van insuline daar nog invloed op? Met behulp van data uit de nationale koppeling tussen de Nederlandse Kankerregistratie en het PHARMO Datanetwerk heeft Jetty Overbeek in het kader van haar promotietraject dit onderzocht.

Uitkomst van het onderzoek

Diabetes type 2, en niet insulinebehandeling, is geassocieerd met meer agressievere vormen van borstkanker.

Over het onderzoek

Alle vrouwen met borstkanker tussen 2002 en 2014 werden in de studie geïncludeerd. In de 4 jaar voor hun borstkankerdiagnose werd gekeken of zij diabetes type 2 hadden en of zij insuline hadden gebruikt. De studie vergeleek 1,567 vrouwen met diabetes type 2 met 6,267 vrouwen zonder diabetes type 2 en 388 vrouwen met diabetes type 2 die insuline gebruikten met 1,179 vrouwen met diabetes type 2 die geen insuline gebruikten. Vrouwen met diabetes type 2 werden vaker gediagnosticeerd met een grotere tumor, meer aangedane lymfknopen, een verder gevorderd stadium, een hogere graad, maar minder vaak met een PR-negatieve tumor dan vrouwen zonder diabetes type 2. Het gebruik van insuline bleek geen relatie te hebben met de geselecteerde borstkankerkarakteristieken.

Meer lezen over het onderzoek?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pharmo@pharmo.nl