Nieuws

COVID-19 Datacoalitie

De COVID-pandemie heeft ons allen in de greep. In de afgelopen weken heeft u in de media allerlei initiatieven voorbij zien komen waarin aandacht wordt geschonken aan het verzamelen van data om beleidsmakers te ondersteunen in het maken van gefundeerde keuzes.

Eén van deze initiatieven betreft de COVID-19 Datacoalitie: STIZON is samen met Medworq,  ExpertDoc/NHGDoc, PharmaPartners, Stichting Health Base en Andersson Elffers Felix een samenwerking aangegaan waarbij zij een brede coalitie vormen met expertise op vele kennisgebieden, van data-infrastructuur tot data-analyse, en van veiligheid tot remote-accessoplossingen.

De kracht van deze coalitie is dat we gebruik maken van bestaande huisartsinformatiesystemen (HIS), die ISO-gecertificeerd zijn en voldoen aan privacy-wet- en regelgeving, net als het onderzoeksplatform. De coalitie beschikt over een landelijk dekkend netwerk onder huisartsen en essentiële contacten met medisch specialisten, onderzoekers, beleidsmakers en belangenorganisaties.

Doel van deze samenwerking is om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken om inzicht te krijgen in de epidemiologie, risicofactoren, het beloop en factoren zoals geneesmiddelen die op dit beloop invloed kunnen hebben.

Aan alle huisartsen in Nederland is gevraagd om data te leveren (via Medicom of NHGDoc) met als doel om een bijdrage te leveren aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland. De data zal op dagelijkse basis voor het RIVM beschikbaar zijn via beveiligde toegang tot door STIZON aangeleverde database. Deze data zal betrokken worden in de epidemiologische rapportage. Met deze datalevering aan het RIVM wordt bijgedragen aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland en wel door inzicht te geven in het aantal patiënten gezien in de eerste lijn (huisarts) met verdenking op COVID-19 of bevestigde COVID-19, dus inclusief patiënten bij wie COVID-19 niet bevestigd is.

Daarnaast verzamelt STIZON van alle bij hen aangesloten huisartsen data om als data expertisecentrum samen met andere partijen wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken om inzicht te krijgen in de epidemiologie, risicofactoren, het beloop en factoren zoals geneesmiddelen die op dit beloop invloed kunnen hebben.
We zijn alle zorgverleners zeer dankbaar voor hun medewerking aan deze dataleveringen en zullen hen op termijn meer specifieke informatie terugkoppelen over COVID-19 in hun regio/woonplaats.
Voor meer informatie over deze samenwerking verwijzen wij u naar de volgende website
Op de volgende websites vindt u ook informatie over de datacoalitie:
nhgdoc
medworq
pharmapartners
healthbase
pharmapartners