RIVM SABEL indicatoren Juist Gebruik Antibiotica

In samenwerking met het RIVM en Julius Centrum heeft INSZO de benchmark rapportage voor Juist Gebruik van Antibiotica ontwikkeld. Deze rapportage geeft huisartspraktijken inzicht in hun antibiotica voorschrijfgedrag en stelt ze in staat deze met andere praktijken via een FTO te vergelijken. Voor de uitrol van deze rapportage wordt samengewerkt met het RIVM. Deelname is […]

RESCUED studie

Met de RESCUED studie spoort Amsterdam UMC in samenwerking met INSZO klinische voorspellers van plotse hartstilstand op in de eerstelijn. Wat houdt het in? Aan de hand van diverse indicatoren kunnen in de toekomst deze mensen met een verhoogd risico op een plotse hartstilstand eerder worden geïdentificeerd. Hiervoor zijn de huisartsendata onmisbaar, o.a. omdat 40-50% […]

OMED2

Wat houdt het onderzoek in? In het Ouderen Met Medicatie en Diabetes type 2 (OMED2) onderzoek introduceren wij twee onderzoeksprogramma’s: één voor patiënten met diabetes mellitus type 2 onder de 70 jaar en één vanaf 70 jaar. Lees meer over OMED2 en doe mee! Waarom? Recent is de richtlijn voor de behandeling van patiënten met […]

DTO

Door als onafhankelijke partij data van verschillende laboratoria te combineren, biedt INSZO een volledig beeld van aanvragen voor laboratoriumdiagnostiek per huisarts. Spiegelcijfers over aanvraaggedrag vormen een belangrijke basis voor Diagnostisch Toets Overleg (DTO). Wat houdt het in? DTO is een mix van nascholing, feedback op aanvraaggedrag en het maken van regionale afspraken over laboratoriumdiagnostiek. De […]

COVID Early Warning Systeem

In dit digitale zorgpad worden data en kennis van huisartsen, ziekenhuizen en GGD’en o.a. omtrent COVID19 gekoppeld en verrijkt met een voorspellend algoritme, waardoor de verwachte zorgvraag beter kan worden voorspeld. Wat houdt het in? Het COVID Early Warning Systeem geeft inzicht in verhoogde risico’s op COVID-besmettingen en ziekte. Doordat de gegevens van verschillende systemen […]

Rapportages

Rapportage Landelijke Benchmark Ketenzorg De rapportage Landelijke benchmark Ketenzorg is een berekening van de scores op de indicatoren voor de landelijke benchmark voor ketenzorg zoals vastgesteld door InEen. Wat houdt het in? Spiegelinformatie is een bouwsteen voor kwaliteitsbeleid op maat. Voor de landelijke benchmark ketenzorg is een beperkte set aan medisch-inhoudelijke indicatoren opgenomen die zorgvuldig […]

INSZOOM

Welke impact hebben bepaalde maatregelen op groepen zorgverleners? INSZOOM maakt effecten van interventies direct inzichtelijk. Wat houdt het in? Met INZOOM kan een groep van zorgverleners zelf overzichten maken om bijvoorbeeld de effecten van nieuwe of potentiële maatregelen dan wel afspraken te onderzoeken. Via een dashboardtool kan een medewerker van de groep zelf tabellen en […]

Gezonde nieren

Gezonde Nieren is een gezondheidsprogramma dat de zorg voor patiënten met chronische nierschade (CNS) verbetert. De huisarts, nefroloog en apotheker werken samen. Men wil hiermee aantonen dat via deze weg de zorg voor patiënten met CNS (sterk) kan verbeteren en uiteindelijk zal leiden tot minder dialyse patiënten, de juiste zorg op de juiste plek en […]

WoonzorgwijzerPlus

Het regiobeeld Woonzorgwijzerplus is bedoeld om informatie beschikbaar te maken voor het ontwikkelen van een of twee scenario’s om de huisartszorg in Waalwijk anders, beter of slimmer te organiseren, waardoor vraag en aanbod weer in balans komen. Op dit moment dreigt een disbalans, mogelijk mede veroorzaakt door een continue stroom van zo’n 6.000 tijdelijke arbeidsmigranten, […]

Medicatiereviewtool (MRT)

De medicatiereviewtool (MRT) ondersteunt apothekers bij het uitvoeren van de medicatiebeoordeling, door een overzicht te geven van de geleverde zorg. Hiervoor wordt data van apotheken en huisartsen samengevoegd. Wat houdt het in? In de rapportage op mijninszo.nl staat een patiëntenlijst waarin de apotheker de praktijk, huisarts en patiënten selecteert. De apotheker kan hier de gedetailleerde […]