De wijk waar zorg verbonden is

Robuust heeft de opdracht aangenomen om het project ‘De wijk waar zorg verbonden is’ in Tilburg-Noord de komende jaren te monitoren. Het doel is om zichtbaar te maken dat de zorg voor de meest kwetsbare groepen in de wijk verbetert, door structurele samenwerking tussen huisartsen en hulpverleners uit andere domeinen. We analyseren registraties van huisartsen […]

Infrastructuur STIZON

“Iedereen die wel eens praktijkdata heeft proberen te analyseren heeft het aan den lijve ondervonden: het lijkt allemaal niet te kloppen. Patiënten zijn niet meer te vinden of gegevens lijken te ontbreken. Data zijn dubbel geregistreerd, inconsistent in de tijd gecodeerd (‘nooit gerookt maar vroeger wel’), of simpelweg foutief genoteerd (‘bloeddruk van 1750’). Er zijn […]

Interview Functionaris Gegevensbescherming: ‘Het is mijn taak iedereen bij de les te houden’

Sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben STIZON en INSZO een externe Functionaris Gegevensbescherming. Haar naam is Eugenie Verhaar en zij is eigenaar van Informatiebeveiligendoejezo. Eugenie is vanaf 2003 actief als adviseur op het gebied van ICT, kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. Wij stelden Eugenie een aantal vragen over haar taak als Functionaris Gegevensbescherming. […]

Promotieonderzoek – Complexe relatie tussen diabetes type 2 en kanker

Een onderzoek van het Amsterdam Public Health Institute in samenwerking met het PHARMO Instituut. Verschillende epidemiologische studies hebben aangetoond dat kanker vaker voorkomt bij mensen met type 2 diabetes (T2D), maar het is onduidelijk hoe dit verhoogde risico verklaard kan worden. Mogelijke verklaringen zijn gemeenschappelijke risicofactoren zoals hogere leeftijd en overgewicht, veranderingen in het lichaam […]

Hoornse Diabeteszorg kopje onder

De samenwerking van de West-Friese (WF)  huisartsen met de ziekenhuizen heeft bij herhaling wetenschappelijk aangetoond het risico op ernstige lange termijn complicaties waaronder blindheid en amputaties te verminderen. VGZ  gaat er echter niet meer voor betalen. Het besluit van VGZ  als dominante zorgverzekeraar in West-Friesland gaat de hele regio treffen. Het conflict over de kosten […]

REAL WORLD EVIDENCE ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK

Data van en voor patiënten Onderzoekers houden een pleidooi om point of care (POC) testen in de apotheek uit te voeren om  patiënten met een  bipolaire stoornis te  helpen hun ziekte beter onder controle te houden. Patienten met een bipolaire stoornis worden doorgaans behandeld met lithium. De therapeutische breedte van de behandeling is nauw, d.w.z. […]

DIAGNOSTISCH TOETSOVERLEG (DTO)

Op weg naar rationeel aanvragen van laboratorium diagnostiek DTO is een mix van nascholing, feedback op aanvraaggedrag en het maken van regionale afspraken. De vergelijking van het aanvraaggedrag van huisartsen onderling stimuleert de discussie over de verschillen in aanvraaggedrag. De discussie levert iedere deelnemer input om, waar nodig, het aanvraaggedrag bij te stellen. Dit proces […]

DR. LOES VISSER WINT CORRIE HERMANN PRIJS 2019

Voor haar werk op gebied van genderverschillen in farmacotherapie De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) heeft de Corrie Hermann Prijs dit jaar toegekend aan Dr. Loes Visser, apotheker en epidemioloog. Ze kreeg de prijs voor haar onderzoek naar sekseverschillen in medicijngebruik en voor haar inspanningen om die verschillen meer bekendheid te geven. De NVNA reikte de […]

INFORMATIE BEVEILIGING – De voorzitter van de Compliance Commissie aan het woord

STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek) treedt op als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namens de aangesloten zorgverleners van de aangeleverde data, die in deze fase herleidbaar zijn naar de individuele patiënt. De verstrekking van de data en de verwerking van de data geschiedt op basis van een dienstverleningsovereenkomst […]

ZORGOPTIMALISATIE

INSZO werkt aan zorgoptimalisatie samen met zorggroepen, zorgverleners en softwareleveranciers, maar ook met zorgverzekeraars. Daarover ging Marinka Bakker, accountmanager INSZO, in gesprek met Erik Kramer, senior zorginkoper eerste lijn bij Zorg en Zekerheid Optimaliseren is het verbeteren van iets tot zijn beste toestand. Je brengt een object, proces of handeling tot het beste wat het kan […]