Nieuws

Alzheimer stoppen voor het start

Kort voor de zomer is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease), een samenwerking van meer dan dertig partners om de ziekte van Alzheimer te stoppen. Het doel van ABOARD is om voorbereidingen te treffen voor een toekomst waarin we de ziekte van Alzheimer stoppen vóór het start. Onder andere door het mogelijk maken van verbeterde diagnostiek, het ontwikkelen van risicoprofielen op maat en focus op preventie door het vergroten van het bewustzijn rondom dementie en hersengezondheid. PHARMO draagt als partner bij aan dit project. 

Ziekteverloop voorspellen

In Nederland hebben bijna 300.000 mensen dementie. Het is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland en daarmee een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Dementie wordt voor een groot deel veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Er is nog geen genezing mogelijk. ABOARD richt zich op de fase vóór dementie. In de periode van 20 tot 30 jaar voor de openbaring van de ziekte. Onderzoekers van het ABOARD project, waar ook STIZON deel van uitmaakt, gaan testen ontwikkelen om de diagnose Alzheimer snel en nauwkeurig te stellen. Deze testen herkennen hersenveranderingen, maar laten ook verschillen tussen patiënten zien. Zo kunnen individuele Alzheimerrisicoprofielen worden ontwikkeld om het persoonlijk verloop van de ziekte te voorspellen.

Behandeling op maat

Wiesje Van der Flier, projectleider van ABOARD: “Een belangrijk aandachtspunt is dat er een gepersonaliseerde aanpak komt en dat we de patiënt betrekken bij alle aspecten van zijn/haar ziekte en de behandeling daarvan. Omdat geen mens hetzelfde is.”

Samen alzheimer stoppen voor het start

In het ABOARD-project bundelen meer dan dertig partners hun krachten, waaronder de vijf Nederlandse alzheimercentra en Alzheimer Nederland. Zowel publieke als private partijen uit de gehele kennisketen werken samen: van universiteiten tot zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

PHARMO is partner in ABOARD.