PROJECT

De wijk waar zorg verbonden is

Robuust heeft de opdracht aangenomen om het project ‘De wijk waar zorg verbonden is’ in Tilburg-Noord de komende jaren te monitoren. Het doel is om zichtbaar te maken dat de zorg voor de meest kwetsbare groepen in de wijk verbetert, door structurele samenwerking tussen huisartsen en hulpverleners uit andere domeinen. We analyseren registraties van huisartsen in hun huisartseninformatiesysteem (HIS) en gebruiken het hiermee het HIS als vindplaats van mensen in de wijk met een meervoudige hulpvraag. Marinka Bakker en Marianne Meulepas van INSZO gingen in gesprek met Robuusters Sandra Adamini en Yvonne Jansen over deze bijzondere samenwerking.

Wat is de aanleiding voor het project?
Tilburg-Noord is een wijk met een grote diversiteit aan inwoners. Er wonen veel ouderen, alleenstaande gezinnen en statushouders, mensen die kampen met allerlei uitdagingen in hun dagelijkse leven. Voor een van de huisartspraktijken werd in 2016 geen opvolger gevonden, waardoor de werkdruk voor de andere praktijken nog hoger werd. Zorgverzekeraars vroegen zich af hoe ze in deze situatie aan hun zorgplicht konden voldoen en waren gemotiveerd om naar oplossingen te zoeken. In 2017 is daarom in Tilburg-Noord het project ‘Samen voor duurzame zorg’ gestart, geïnspireerd op de samenwerking tussen huisartsen en professionals in een andere Tilburgse wijk.

INSZO heeft met behulp van data uit het huisartsinformatiesysteem overzichten gemaakt van de patiënten die tot de gedefinieerde patiëntgroep (cohort) behoren en deze aan de huisartsen geleverd. De huisartsen hebben een aantal van deze patiënten gevraagd of ze bereid zijn hun ervaringen te delen. Wij hebben deze patiënten gesproken en gevraagd naar bijvoorbeeld de overdracht van informatie tussen zorgverleners op het moment dat er een doorverwijzing plaatsvindt. Op basis van de analyse van de HIS-data en de bevindingen uit de interviews, zijn de huisartsen met elkaar in gesprek gegaan over verbetermogelijkheden. De huisartsen en de samenwerkingspartners in de wijk kunnen de wijze waarop zij nu met elkaar samenwerken verbeteren en daar waar nodig nieuwe interventies bedenken die aansluiten op de zorgbehoefte van deze mensen.

Wat is jullie verwachting als dit project in 2021 is afgerond?
We willen het liefst concluderen dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt geleverd en dat we kunnen aantonen dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg. Ook willen we samen met INSZO verkennen hoe we meer inzichten krijgen in de zorg als er meer databronnen gekoppeld worden, zoals die van ziekenhuizen. Dan kun je bijvoorbeeld zien of patiënten minder naar het ziekenhuis worden doorverwezen, of dat er sprake is van een afname van bezoeken aan de spoedeisende hulp. Op basis van huisartsenformatie uit het HIS, en mogelijk gecombineerd met andere registraties, kun je de belangrijkste knelpunten voor geselecteerde patiëntengroep inzichtelijk maken. En op basis hiervan kun je vervolgens veel gerichter de kwaliteit van zorg verbeteren. Daarmee wordt de potentiele impact van je project veel groter.

We hopen dat de toegevoegde waarde van dergelijke analyses wordt gezien en gevoeld. Dat kan bijdragen aan een ervaren noodzaak van registreren in de registratiesystemen. Uiteindelijk wil Robuust partijen begeleiden die gezamenlijk de gezondheid van patiënten willen verbeteren. Hoe mooi zou het zijn, wanneer zij hun samenwerking willen baseren op een gezamenlijk gedragen en gedeeld beeld van de wijk of regio. De mogelijkheden die hun eigen registraties hiertoe bieden, zijn ongekend. We hopen, samen met INSZO, dat partijen anders naar de mogelijkheden van hun eigen data gaan kijken, wanneer zij daadwerkelijk ervaren wat een data-gedreven benadering als die van Tilburg-Noord te bieden heeft.