In de regio Zuid-Holland Noord richt het project Gezonde Zorg, Gezonde Regio(GZGR) zich op zorgoptimalisatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan het initiatief ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Kun je vertellen wat zorgoptimalisatie voor Zorg en Zekerheid betekent en hoe jullie daar verder invulling aan geven?
Het interessante van de samenwerking binnen GZGR is dat we op basis van vastgelegde informatie tot slimme algoritmes kunnen komen. Met dit project kunnen we bijvoorbeeld het verwijzen door huisartsen optimaliseren. Een huisarts heeft steeds minder tijd, dus verwijst vaak op basis van onderbuikgevoel en ervaring door naar een andere zorgverlener. Ookwillen we patiënten meer informeren over de verschillende mogelijkheden bij verschillende zorgverleners. Dat levert voor alle partijen winst op. Voor ons geeft het bekendheid als regionale verzekeraar die de goede dingen doet.

Welke meerwaarde zag je aan het begin van het project GZGR en welke zie je nu in het kader van zorgoptimalisatie?
De voorbereiding van GZGR heeft lang geduurd, onder andere doordat de infrastructuur voorheen alleen gebruikt werd voor wetenschappelijk onderzoek. De stap naar , zorgoptimalisatie heeft veel tijd gekost, want we moesten bijvoorbeeld onderzoeken welke informatie relevant is voor huisartsen en hoe ze dit willen zien. In deze beginfase hebben we echter bewezen dat zorgoptimalisatie op basis van big data werkt en dat het dokters helpt bij het maken van keuzes.

Een interessante pilot ging over ‘deprescribing’: Het stoppen van medicatie die niet meer nodig is. Dit is één van de twee pilots die we dit jaar verder gaan uitwerken, door middel van een nieuwe werkwijze voor medicatiebeoordelingen. Het mooie daarvan is dat de huisarts op basis van data kan beoordelen welke behandeling het meest zin heeft.