In dit e-zine leest u hoe wij samen met zorgverleners werken aan betere patiëntenzorg. De zorgverlener weet wat er speelt en hoe de gezondheidszorg verbeterd kan worden. INSZO heeft de expertise in huis om big zorgdata te structureren, analyseren en om te zetten in bruikbare sturingsinformatie. Zo werken we samen aan de beste zorg voor de patiënt.

INSZO magazine

DIAGNOSTISCH TOETSOVERLEG (DTO)

Op weg naar rationeel aanvragen van laboratorium diagnostiek

DR. LOES VISSER WINT CORRIE HERMANN PRIJS 2019

Voor haar werk op gebied van genderverschillen in farmacotherapie

INFORMATIE BEVEILIGING

De voorzitter van onze Compliance Commissie, mr. dr. J. Nouwt, aan het woord over omgaan met privacy gevoelige data

OPTIMALISATIE IN DE ZORG

Interview met Erik Kramer, senior zorginkoper eerste lijn bij Zorg en Zekerheid

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG PHARMO

Met dit wetenschappelijk jaarverslag informeren wij u over het onderzoek van ons Instituut

4 MILJOEN VOOR ONDERZOEK NAAR BEHANDELING PARKINSON

Het Parkinson Personalized Therapeutics Initiative (PPTI)